Nauczyciele

Konferencja

Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach
przyrodniczych i ścisłych

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

SZKOLNY WARSZTAT DZIANINY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli techniki oraz innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do prowadzenia praktycznych działań technicznych  uczniów w warunkach szkolnych.

Podczas zajęć nauczyciele wykonają dzianinę z wykorzystaniem:

  • maszyny dziewiarskiej,
  • szydełka,
  • drutów

oraz bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY 

Eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego odbędą się 17 stycznia 2018r. w godz. 13:00 – 14:00. Uczniowie podczas konkursu powinni posiadać ważną legitymację oraz obuwie na zmianę.

Miejsca eliminacji dzielnicowych:

·     Dzielnica Bałuty – rejon I - Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi ul. Wspólna 5/7, tel. 042 2554373
Zakwalifikowane szkoły: SP 54, SP 58, SP 61, SP 65, SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, SP 172.

Seminarium Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej 
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego z branży spożywczej i gastronomicznej do udziału w seminarium, organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które umożliwi poznanie nadchodzących zmian w edukacji zawodowej.                       

W programie seminarium między innymi:

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowy na modelowe zajęcia edukacyjne Systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania w kształtowaniu podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych w piłce koszykowej - wymagania w nowej podstawie programowej po klasie VI.  Organizatorami zajęć są: Anna Ryś i Ewa Sprawka, doradcy metodyczni  w ŁCDNiKP. Zajęcia poprowadzi Tomasz Szczepaniak - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi.

Finał IX Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” w ramach Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka

O przyszłosci marzę terazDoradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić wszystkich nauczycieli szkół podstawowych realizujących tematykę doradztwa zawodowego na podsumowanie konkursu dla uczniów O przyszłości marzę teraz. Zaprezentujemy jak za pomocą metody projektów można aktywizować uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności do:

XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie należy umieć rozpoznawać rynek pracy a w szczególności zawody, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Stąd też inicjatywa doradców zawodowych zatrudnionych w ŁCDNiKP, aby rozpowszechniać w różnej formie tematykę orientacji zawodowej.

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

 INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanychnauczycieli na zajęcia otwarte dotyczące sposobów indywidualizowania pracy w klasie integracyjnej z wykorzystaniem tekstu bajki Ignacego Krasickiego „Żółw i mysz”.  

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza do udziału w konkursie literackim

 „Podróż do  krainy wartości, czyli bajki dla małych i dużych”

Celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań literackich i kreatywności nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • zainspirowanie do wykorzystanie autorskiego tekstu literackiego w codziennym procesie edukacyjnym z  małym dzieckiem.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji i stanie się doskonałą okazją do promowania własnej twórczości literackiej w środowisku oświatowym.

XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nauczycielu techniki, rozwijasz u uczniów zainteresowanie techniką, poziom kultury technicznej, kształcisz twórcze postawy wobec problemów techniki? -  Zainspiruj uczniów do udziału w XVI Konkursie Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej  konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom zawodowym.

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w trzecim spotkaniu w ramach warsztatów metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy:

„ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji  przyrodniczej ze szkół podstawowych do skorzystania z oferty bezpłatnych  dwugodzinnych zajęć pozaszkolnych  adresowanych do uczniów z klas IV-VI.

Spotkania odbywały się w  ŁCDNiKP w sali 313 III piętro.  W zajęciach może uczestniczyć  maksymalnie 18 uczniów (najlepiej z jednej klasy).

Podczas zajęć uczniowie:

Kursy dla administratorów szkolnych kont Office 365

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaplanował tegoroczne terminy (do końca 2017 r.) jednodniowych kursów dla administratorów szkolnych kont Office 365. Odbędą się one w dniach: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 grudnia 2017r. w godz.: 9.00-15.00. Rejestracja elektroniczna jest już dostępna pod adresem: http://rejestracja.wckp.lodz.pl.

Strony