Nauczyciele

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach warsztatów metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.

Szkolne Kąciki Prawne

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi, zachęca do tworzenia Kącików Prawnych (SKP) w szkołach podstawowych i przedszkolach a także Kół i Klubów Prawnych (SKiKP) w szkołach ponadpodstawowych,  oraz  oferuje wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów SKP/SKiKP. Formy aktywności SKP/SKiKP mogą być różnorodne, np.: gazetki, konkursy, lekcje, prezentacje multimedialne, dyskusje, publikacje.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek)  w godz. 15.45 – 16.45 w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 161. Gościem Akademii będzie Zofia Hałęza, która wygłosi wykład
na temat:

 Myśl luterańska w filozofii Paula Tillicha.

„Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych”

Tradycją lat ubiegłych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje konkurs zawodowy „Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych” o zasięgu ogólnołódzkim dla uczniów szkół zawodowych branży elektrycznej, elektronicznej i mechatronicznej.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek)  w godz. 15.45 – 16.30 w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 161. Gościem Akademii będzie prof. dr hab. Marek Gensler (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego), który wygłosi wykład na temat:

Eros i Agape.

Wyniki eliminacji finałowych XVI Konkursu Wiedzy Technicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych

2 marca 2018 r. odbył się finał XVI Konkursu Wiedzy Technicznej, którego uczestnikami byli uczniowie klas IV – VI łódzkich szkół podstawowych.

W  konkursie wzięło udział 170 uczniów z 8 łódzkich szkół. W finale uczestniczyło 14 uczniów.

Komisja XVI Konkursu Wiedzy Technicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych, po zakończeniu zawodów  podaje do wiadomości listę laureatów:           

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty na temat: Jak organizować efektywne uczenie się?

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają reguły funkcjonowania pamięci
  • poszerzą wiedzę na temat sposobów tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki
  • udoskonalą umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych

Warsztaty odbędą się 13 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 310 o godzinie 15.00.

Weekend z technologią informacyjną

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VI Weekendzie z technologią informacyjną „Patrzymy dalej, działamy szerzej”. Odbędzie się on w dniach 23-24 marca 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

na podsumowanie VI edycji projektu W poszukiwaniu Mistrza… organizowanego w ramach FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ

W czasie spotkania uczniowie szkół biorących udział w projekcie zaprezentują sylwetki wybranych przez siebie  Nauczycieli Mistrzów.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 w sali 310, rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia do 5 marca 2018 r.

Organizator:

Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół podstawowych zainteresowanych wdrożeniem nowej podstawy programowej edukacji informatycznej na konferencję Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej”, która odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 310 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

WYNIKI ELIMINACJI FINAŁOWYCH XV ŁÓDZKIEGO TURNIEJU „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

23 lutego 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi, odbył się finał XV Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, którego uczestnikami byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z łódzkich szkół podstawowych.

Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodzi,  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.

Strony