Nauczyciele

Klimat wychowawczy szkoły , czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na warsztaty metodyczne

Klimat wychowawczy szkoły, czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole.

Warsztaty (12 godzin dydaktycznych) będą odbywały się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29,  w terminach:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODSUMOWANIE TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego na konferencję metodyczną, która odbędzie się dnia 12 października 2017 roku (czwartek) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29, sala nr 210 w godzinach 15.00-17.30.

          

 

  Tematyka konferencji:

WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnych warsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

IX Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają  nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie. Ma on na celu aktywizowanie uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności:

·     poznanie świata zawodów,

Biżuteria z filcu

Biżuteria z filcu

 

Warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

 

 

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

XLVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

Konferencja Organizacja pracy nauczyciela chemii w świetle wprowadzanych zmian w ustroju szkolnym

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii uczący w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 9. października 2017r. (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.15 w ŁCDNiKP
(ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 310 (III piętro).

     Podczas spotkania:

Strony