Nauczyciele

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 24 listopada 2017 r.  (piątek) 
w godz. 15.45 – 16.45
w Publicznym Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  (ul. Pomorska 161).

VIII KONKURS STATYSTYKA W KARIERZE

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi  zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w kolejnej edycji konkursu Statystyka w karierze. Celem konkursu jest aktywizowanie uczniów do świadomego planowania dalszej ścieżki edukacyjnej  poprzez kształcenie umiejętności:

Komunikat nr 5 Pracowni Edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej rok szkolny 2017/2018

 

Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

                       W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, który nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

E-Portfolio, czyli dokumentowanie własnych osiągnięć w chmurze

…to prosty sposób dokumentowania osiągnięć. W zależności od potrzeb, można je tworzyć w wymiarze przedmiotowym, klasowym, rocznym, szkolnym na danym poziomie edukacji… A potem z takich dokumentów pracy własnej lub pracy w szkole naprawdę łatwo zbudować e-Portfolio dla pracodawcy. Aby mu je przedstawić, wystarczy przesłać tylko link!

Warsztaty zaplanowane są na 21 listopada w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29, w sali 214 na godzinę 15.00 (czas trwania 4 godziny dydaktyczne)

Film od ręki – wykorzystanie smartfonów do produkcji filmów edukacyjnych

To warsztaty dla filmowców ze smartfonami. Uczestnicy najpierw nakręcą krótkie sekwencje video na zadany temat, a potem zmontują z nich filmy, korzystając z różnych aplikacji. Ostatecznym efektem warsztatów może być umieszczenie ich w serwisie YouTubie.

Warsztaty zaplanowane są na 20 listopada w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29, w sali 306 na godzinę 15.00 (czas trwania 4 godziny dydaktyczne)

Sprawdziany na smartfony

Jak je samodzielnie tworzyć? Umożliwia to program Quizizz, który działa w chmurze cyfrowej. Uczestnicy poznają zasady korzystania z niego, na przykładach… A następnie każdy stworzy własny przykładowy sprawdzian, składający się z serii pytań wraz z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna i samodzielnie przetestuje go na swoim smartfonie.

Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego

Idea olimpizmu jako alternatywna koncepcja wychowania
– treści nowej podstawy programowej wychowania fizycznego

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na konferencję Idea olimpizmu jako alternatywna koncepcja wychowania. Konferencja ukierunkowana jest na prezentację zagadnień dotyczących idei olimpijskiej, uwzględnione w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego.

W planie spotkania:

Ja to potrafię!


 

Zachęcamy nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych z województwa łódzkiego, aby umożliwili swoim uczniom start w tym konkursie, bo to naprawdę świetna inicjatywa. Dzieciaki zmagają się z wykorzystaniem wiedzy w praktyce, a nie rozwiązywaniem teoretycznych zadań, pracują w zespole, a poziom trudności zadań jest dostosowany do rodzaju niepełnosprawności.

Literackie pyszności

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli języka polskiego, historii, bibliotekarzy ze szkół podstawowych do udziału w kolejnej odsłonie cyklu Literatura, tym razem pod nową nazwą – Literackie pyszności.

Działania realizowane w ramach tegorocznego projektu Misja Benedykta Polaka  będą koncentrowały się na pracy z uczniami klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycielach.

Główne cele projektu:

Spotkania zespołu metodycznego i konsultacje grupowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dotyczące
 racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi

kropla wodySerdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji  przedszkolnej oraz nauczycieli  uczący przedmiotów przyrodniczych w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniu  metodycznym i i dwóch konsultacjach grupowych, których celem jest zapoznanie z  problematyką dotyczącą racjonalnego  gospodarowania wodami opadowymi oraz opracowania scenariuszy zajęć wraz z obudową dydaktyczną.

Edukacja przyrodnicza z wykorzystaniem mobilnych 
urządzeń pomiarowych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli  uczących przedmiotów przyrodniczych w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach  metodycznych i konsultacjach grupowych, podczas których zostaną zaprezentowanie możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej i ekologicznej mobilnych urządzeń pomiarowych w  tym również  urządzeń cyfrowych współpracujących ze smartfonami, tabletami
i laptopami.

 

Strony