Łódzkie Łabędzie

Ogłoszona została VII edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2018”organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W IV KWARTALE 2018 ROKU

 

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
W IV KWARTALE 2018 ROKU

 

 

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.
Jest to ostatnie w 2018 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Łódzkie drogi do niepodległości

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium

Łódzkie drogi do niepodległości

W programie seminarium wystąpienia:

- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu

przedstawiania historii

- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski                      

   w regionie łódzkim

- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej 

Akademia Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli

W ramach działań Łódzkiego Regionalnego Klubu Budzących się Szkół zorganizowano Akademię Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli. Dla budowania przestrzeni wymiany doświadczeń zaplanowano cykl zajęć otwartych pod hasłem „Tydzień wymiany doświadczeń”. Podczas tego przedsięwzięcia każdy nauczyciel może zgłosić chęć przeprowadzenia zajęć otwartych.

„Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego – TOC”

Kongres Myślenia Krytycznego to nowe wydarzenie na mapie szkoleniowej Polski. „TOC dla Edukacji Polska” oraz „Fundacja Thinking Zone” postanowiły powołać cykliczne, coroczne wydarzenie, którego celem jest promocja i edukacja MYŚLENIA KRYTYCZNEGO wśród nauczycieli i rodziców. Ta kompetencja nr 1  XXI wiekujest w Polsce nadal bardzo mało znana.