Łódzkie Łabędzie

Łódzkie łąbedzie

Już po raz szósty łódzkie szkoły będą mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w działaniach edukacyjnych. Umożliwia to kolejna edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2017” organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

Projekt ”Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”

Zapraszamy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja

Nabór do projektu: od 3 stycznia do 15 lutego 2018 roku.

O projekcie

Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

Oferta specjalna dla szkół Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W maju 2018 r. wszystkie firmy/instytucje/organizacje, w których są przetwarzane dane osobowe będą musiały wprowadzić zmiany związane z obowiązywaniem nowego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych. W odpowiedzi na te zmiany PKN organizuje szkolenie dla nauczycieli na temat Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

Szczegółowe informacje na temat kursu

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" pod tytułem: Normy w ochronie środowiska.

Od sześciu lat Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konkurs adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką normalizacji i zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia dotyczące społeczeństwa i gospodarki. Tytuł VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi: Normy w ochronie środowiska.

Komunikat nr 5 Pracowni Edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej rok szkolny 2017/2018

 

Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

                       W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, który nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

W Krainie Teatru

 

 

 

To już druga edycja projektu artystyczno – edukacyjnego pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi, który skierowany jest do dzieci oraz kadry nauczycielskiej. Główną ideą projektu jest wprowadzenie najmłodszych do świata sztuki poprzez uczestnictwo w interdyscyplinarnych warsztatach z zakresu teatru, plastyki i muzyki.