Zaproszenie

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza

zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów oraz Psychologów na zajęcia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z niepełnosprawnością, które odbędą się w dniu 16 lutego 2017 roku w godzinach 9.30 – 12.00 w zespole wczesnego wspomagania  działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi.

Zajęcia są organizowane w ramach cyklu prezentującego model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.

Informacja o seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego

5 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Samochodowych mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Prożka 3/5, z inicjatywy przedstawiciela ŁCDNiKP Donaty Andrzejczak i dyrektora ZSS Andrzeja Żelaski, odbyło się seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, na którym obecni byli

·      Andrzej Żelasko dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

Nagrodzili nas!

Musimy się pochwalić: okazaliśmy się najlepsi w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Łódzkie Łabędzie

 

 

Ruszyła V edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2016”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Centra kształcenia praktycznego w systemie edukacji PRAKTYCZNIE ZNACZY NOWOCZEŚNIE

Już od dwudziestu lat funkcjonują w polskim systemie edukacji zawodowej. Dysponują najnowocześniejszymi technologicznie maszynami i urządzeniami, monitorują rynek pracy, współpracują z firmami, a przede wszystkim – wspierają szkolnictwo zawodowe w kształceniu na najwyższym poziomie fachowców potrzebnych gospodarce i poszukiwanych przez pracodawców. Mowa o centrach kształcenia praktycznego.

Efekty prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Z przyjemnością i satysfakcją informuję o efektach prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO, które określono w wyniku dokonanej analizy działalności w latach 2014 – 2016.