Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

"Normalizacja i ja"

Już po raz siódmy Polski Komitet Normalizacyjny organizuje Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” Do udziału w Konkursie zapraszani są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów. W tym roku zaproponowano trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Tytuł VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi:

Edukacja ekonomiczna dla wszystkich i… pieniądze dla zwycięzców

nbp logoZ całą pewnością warto zachęcić uczniów do udziału w konkursie Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną poświęconą roli banku centralnego i jego oddziaływaniu na finansową rzeczywistość każdego z nas. Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski, natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych nauczycieli i  pedagogów do uczestnictwa w bezpłatnych 24-godzinnychwarsztatach metodycznych nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje na temat zasad udzielania PPP

EDUinspiracje Media 2018 – Wybieramy najlepszych dziennikarzy i publicystów.

Myśl globalnie, działaj lokalnie! Niewiele instytucji ma tak istotny wpływ na codzienność, jak lokalne media, nośniki informacji docierające do bardzo określonego odbiorcy. Wpisane w lokalną rzeczywistość, szybko reagujące na wydarzenia, wiarygodne i skuteczne, kształtują lokalna politykę informacyjną najlepiej i najskuteczniej.

GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY. Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września do listopada 2018 r. szkolenia rad pedagogicznych na temat Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa w ramach zadania zleconego przez Łódzkiego Kuratora oświaty (zad. Nr 2, obszar 1a – dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź).

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

OSTATNIE MIEJSCA W SZKOLE EDUKACJI


Zostały już ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW, na bezpłatne studia podyplomowe, które przygotowują do zawodu nauczyciela języka polskiego oraz matematyki. Skorzystać z nich mogą absolwenci filologii polskiej, matematyki i kierunków pokrewnych dla matematyki, a także nauczyciele, którzy chcą rozwijać swój warsztat. Zgłoszenia przyjmowane będą 12 sierpnia.

REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+


Od czerwca 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działa Regionalny Punkt Informacyjny największego unijnego programu edukacyjnego – Erasmus+. Regionalne Punkty Informacyjne powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r.