Nauczyciele

Spotkania zespołu metodycznego i konsultacje grupowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dotyczące
 racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi

kropla wodySerdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji  przedszkolnej oraz nauczycieli  uczący przedmiotów przyrodniczych w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniu  metodycznym i i dwóch konsultacjach grupowych, których celem jest zapoznanie z  problematyką dotyczącą racjonalnego  gospodarowania wodami opadowymi oraz opracowania scenariuszy zajęć wraz z obudową dydaktyczną.

Edukacja przyrodnicza z wykorzystaniem mobilnych 
urządzeń pomiarowych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli  uczących przedmiotów przyrodniczych w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach  metodycznych i konsultacjach grupowych, podczas których zostaną zaprezentowanie możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej i ekologicznej mobilnych urządzeń pomiarowych w  tym również  urządzeń cyfrowych współpracujących ze smartfonami, tabletami
i laptopami.

 

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
na 6 godzinne (zawody) warsztaty metodyczne „ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017”

alternatywna forma spędzania czasu wolnego

Strzelectwo sportowe

Udział w zawodach umożliwi:

·     poszerzenie wiadomości z zakresu strzelectwa sportowego,

·     poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze strzelnicy i obchodzenia się ze sprzętem,

Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w rozwijaniu zdolności manualnych uczniów

Warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

poznasz nowe wzory wykonane techniką origami i innymi technikami papieroplastycznymi – temat wiodący Boże Narodzenie,

W SZKOLE Z ERASMUSEM+

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+

Uczestnicy:

Konieczna i potrzebna - kreatywna i pasjonująca edukacja bezpieczeństwa

Pracownia BHP i Ergonomii Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji dotyczącej edukacji z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie m.in.:

  • zmiany wynikające z reformy oświaty,
  • metodyka pracy,
  • oferta pracowni bhp i ergonomii, formy współpracy.

Udział w spotkaniu może zainspirować Państwa do zmiany spojrzenia na proces edukacji w obszarze bezpieczeństwa.

Jak przygotować się do eliminacji szkolnych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Wszystkich zainteresowanych (nauczycieli i uczniów) Olimpiadą Polonistyczną zapraszamy do udziału w  konsultacji grupowej, która odbędzie się 30 października 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 210) w godz. 15.30 – 18.00.

Uczestnicy konsultacji zapoznają się z:

O REGULAMINIE KONKURSU PRAWIE WSZYSTKO

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnych warsztatach O regulaminie konkursu prawie wszystko, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

WARSZTATY METODYCZNE

Kreatywne uczenie się – Lapbook jako metoda dydaktyczna

Rodzaj portfolio, obrazkowa mapa myśli, książka warstwowa. To tylko niektóre określenia Lapbooka. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak go stworzyć i wykorzystać na lekcjach, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje warsztaty. Skierowane są one do nauczycieli szkół podstawowych, którzy pragną ożywić swoje lekcje i dać uczniom możliwość kreatywnego działania.

Podczas spotkania uczestnicy:

Strony