Nauczyciele

Wiedza o społeczeństwie i historia według nowej podstawy programowej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli WOS i historii szkół podstawowych i gimnazjów na warsztaty metodyczne Organizacja procesu kształcenia WOS i historii według nowych podstaw programowych. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r., w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, sala 310) o godzinie 15.45.

Konferencje „Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na edukację ekologiczną”

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na edukację ekologiczną

Pracownia Edukacji Ekologicznej ŁCDNiKP  serdecznie zapraszana na spotkanie  nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowanych pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na  prowadzenie edukacji ekologicznej.

           

 

Spotkania odbędą się w dwóch terminach:

Strony