Nauczyciele

Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+

Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa łódzkiego na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów I etapu kształcenia pod opieką nauczycieli do udziału w

XV Łódzkim Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”.

Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Inspiracje świąteczne - wianki warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli pragnących rozwijać własne zainteresowania i pasje.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz tajniki tworzenia wianków świątecznych,

·      wykonasz wianek z różnych materiałów m.in. gałązek, rafii, kwiatów, elementów drewnianych, który z całą pewnością będzie świetnym elementem dekoracyjnym drzwi lub świątecznego stołu.

O PRZYCZYNACH NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW 
NA EGZAMINIE MATURALNYM 
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję, współorganizowaną z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, która odbędzie się 11 grudnia 2017 r. (w poniedziałek) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Łódź, ul. Praussa 4) w godz. 15.30 – 18.30.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się:

TWOJA TWÓRCZOŚĆ W ŚWIETLICY

Serdecznie  zapraszamy nauczycieli świetlic oraz wychowawców szkół podstawowych na dwa grudniowe spotkania w formie warsztatów metodycznych, których celem jest zainspirowanie Państwa do działań twórczych w świetlicy, w tym – do rozwinięcia własnych uzdolnień i zamiłowań. Można uczestniczyć w jednym lub dwu spotkaniach.

Twórczość plastyczna

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz piętnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w drugim spotkaniu w ramach warsztatach metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

Strony