Nauczyciele

WARSZTATY METODYCZNE

Kreatywne uczenie się – Lapbook jako metoda dydaktyczna

Rodzaj portfolio, obrazkowa mapa myśli, książka warstwowa. To tylko niektóre określenia Lapbooka. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak go stworzyć i wykorzystać na lekcjach, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje warsztaty. Skierowane są one do nauczycieli szkół podstawowych, którzy pragną ożywić swoje lekcje i dać uczniom możliwość kreatywnego działania.

Podczas spotkania uczestnicy:

Klimat wychowawczy szkoły , czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na warsztaty metodyczne

Klimat wychowawczy szkoły, czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole.

Warsztaty (12 godzin dydaktycznych) będą odbywały się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29,  w terminach:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODSUMOWANIE TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego na konferencję metodyczną, która odbędzie się dnia 12 października 2017 roku (czwartek) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29, sala nr 210 w godzinach 15.00-17.30.

          

 

  Tematyka konferencji:

WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnych warsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

IX Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają  nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie. Ma on na celu aktywizowanie uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności:

·     poznanie świata zawodów,

Biżuteria z filcu

Biżuteria z filcu

 

Warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

 

 

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

XLVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

Konferencja Organizacja pracy nauczyciela chemii w świetle wprowadzanych zmian w ustroju szkolnym

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii uczący w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 9. października 2017r. (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.15 w ŁCDNiKP
(ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 310 (III piętro).

     Podczas spotkania:

Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2017/2018

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  szkół  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  zainteresowanych edukacją ekologiczną i chemiczną do prac w zespołach metodycznych.      

      Pierwsze spotkanie odbędzie się 28. września 2017r. (czwartek) w godzinach 15.00-17.30 w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 313 (III piętro).

     Podczas spotkania:

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję

Jak efektywnie organizować proces kształcenia w edukacji obywatelskiej, historycznej, europejskiej i regionalnej?
 

Udział w spotkaniu umożliwi poznanie przygotowanej na bieżący rok szkolny oferty doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oferty edukacyjnej dla uczniów m.in. dotyczącej konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Konferencja odbędzie się 20 września 2017 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 310, w godzinach 16.00 – 18.00.

KONFERENCJA METODYCZNA

Organizacja procesów wychowawczych w szkole

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów i  psychologów zatrudnionych w łódzkich szkołach podstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 22 września 2017 r. (piątek), w godzinach 9.00 – 11.00 w siedzibie Centrum, ul. Kopcińskiego 29, sala 310.

Tematyka:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych wicedyrektorów
i nauczycieli do udziału w bezpłatnych  warsztatach
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych.
 

Celem spotkania będzie omówienie zmian i usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania, udzielania i dokumentowania wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wszyscy uczestnicy otrzymają  materiały wspierające.

KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI I WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza na konferencję metodyczną

Kształcenie techniczne w szkole w kontekście reformy  edukacji

Konferencja odbędzie się w środę 20 września 2017 roku o godz. 14.30 w  Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), wejście B - sala konferencyjna.

Program konferencji:

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2017/2018 kursu pedagogicznego .

Strony