Nauczyciele

KURS I POMOCY

KURS I POMOCY

 

            Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.

Kurs organizowany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa „Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 26.08.2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych

w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). Organizatorem jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Konferencja

Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach
przyrodniczych i ścisłych

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

SZKOLNY WARSZTAT DZIANINY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli techniki oraz innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do prowadzenia praktycznych działań technicznych  uczniów w warunkach szkolnych.

Podczas zajęć nauczyciele wykonają dzianinę z wykorzystaniem:

  • maszyny dziewiarskiej,
  • szydełka,
  • drutów

oraz bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY 

Eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego odbędą się 17 stycznia 2018r. w godz. 13:00 – 14:00. Uczniowie podczas konkursu powinni posiadać ważną legitymację oraz obuwie na zmianę.

Miejsca eliminacji dzielnicowych:

·     Dzielnica Bałuty – rejon I - Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi ul. Wspólna 5/7, tel. 042 2554373
Zakwalifikowane szkoły: SP 54, SP 58, SP 61, SP 65, SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, SP 172.

Seminarium Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej 
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego z branży spożywczej i gastronomicznej do udziału w seminarium, organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które umożliwi poznanie nadchodzących zmian w edukacji zawodowej.                       

W programie seminarium między innymi:

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowy na modelowe zajęcia edukacyjne Systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania w kształtowaniu podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych w piłce koszykowej - wymagania w nowej podstawie programowej po klasie VI.  Organizatorami zajęć są: Anna Ryś i Ewa Sprawka, doradcy metodyczni  w ŁCDNiKP. Zajęcia poprowadzi Tomasz Szczepaniak - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi.

Finał IX Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” w ramach Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka

O przyszłosci marzę terazDoradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić wszystkich nauczycieli szkół podstawowych realizujących tematykę doradztwa zawodowego na podsumowanie konkursu dla uczniów O przyszłości marzę teraz. Zaprezentujemy jak za pomocą metody projektów można aktywizować uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności do:

XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie należy umieć rozpoznawać rynek pracy a w szczególności zawody, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Stąd też inicjatywa doradców zawodowych zatrudnionych w ŁCDNiKP, aby rozpowszechniać w różnej formie tematykę orientacji zawodowej.

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

 INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanychnauczycieli na zajęcia otwarte dotyczące sposobów indywidualizowania pracy w klasie integracyjnej z wykorzystaniem tekstu bajki Ignacego Krasickiego „Żółw i mysz”.  

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza do udziału w konkursie literackim

 „Podróż do  krainy wartości, czyli bajki dla małych i dużych”

Celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań literackich i kreatywności nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • zainspirowanie do wykorzystanie autorskiego tekstu literackiego w codziennym procesie edukacyjnym z  małym dzieckiem.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji i stanie się doskonałą okazją do promowania własnej twórczości literackiej w środowisku oświatowym.

Strony