Nauczyciele

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na konferencje Problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży i ich wpływ na funkcjonowanie w szkole,organizowaną przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych wychowania fizycznego, ŁCDNiKP. 

W programie wykłady:

·      Wpływ trudnych sytuacji życiowych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży-  Jolanta Kałużna (psycholog);

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję,która odbędzie się 2 października 2018 r.  (wtorek)  w godz. 15.30 – 18.00w ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29), s.210.

Temat spotkania:

Jakoś czy jakość? – szkolna polonistyka wobec wyzwań wdrażanej reformy oświaty.           

Program spotkania:

VII Weekend z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VII Weekendzie z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”. Odbędzie się on w dniach 5-6 października 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Konferencja

Organizacja pracy pedagogów i psychologów szkolnych

 w roku  2018/2019

 

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów i  psychologów zatrudnionych w łódzkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 5 października 2018 r. (piątek), w godzinach 11.30 – 13.00w siedzibie Centrum, ul. Żeromskiego 115, budynek C, sala konferencyjna.

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH LOGISTYCZNYCH, EKONOMICZNYCH I HANDLOWYCH

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty metodyczne Warsztat pracy wychowawcy klasy. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli pracujących  w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadgimnazjalnych, którzy od niedawna pełnią rolę wychowawcy lub się do niej przygotowują. 

20 – godzinnewarsztaty będą odbywać się wŁódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29,  w następujących terminach:

GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września do listopada 2018 r. szkolenia rad pedagogicznych na temat Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawaw ramach zadania zleconego 
przez Łódzkiego Kuratora oświaty (zad. Nr 2, obszar 1a – dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź).

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym (od października 2018 r.) kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych TwórcówTwórczej Szkoły KomputerowejDziecięcej Akademii Młodych Twórców.

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowejdla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidywane jest utworzenie dwóch grup warsztatowych: 

·     Programowanie robotów mobilnych - dla uczniów szkół podstawowych z klas III-IV. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych nauczycieli i  pedagogów do uczestnictwa w bezpłatnych 24-godzinnychwarsztatach metodycznych nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje na temat zasad udzielania PPP

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję

Jak efektywnie organizować proces kształcenia w zakresie edukacji obywatelskiej, historycznej, europejskiej i regionalnej?
 

Podczas spotkania uczestnicy poznają, przygotowaną na bieżący rok szkolny, ofertę doradztwa                     i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ofertę edukacyjną dla uczniów m.in. dotyczącą edukacji prawnej w szkole, prowadzenia mediacji rówieśniczych, pracy samorządów uczniowskich i konkursów interdyscyplinarnych. 

Informacje o wynikach Konkursu Chemicznego przeprowadzonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Tegoroczna edycja KONKURSU CHEMICZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych została zamknięta. Eliminacje ogólnołódzkie odbyły się 9 maja 2018r., zostały  zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi. Zakres wymagań określony w regulaminie konkursowym poszerzony o wybrane wątki tematyczne  adresowany był do uczniów klas pierwszych 
i drugich  szkół ponadgimnazjalnych i  korespondował z  podstawą programową  kształcenia ogólnego.   

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

         Edukacja polonistyczna- dokonania i perspektywy                               

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na konferencję poświęconą podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2017/2018. W czasie spotkania uczestnicy:

1.    wezmą udział w dyskusji dotyczącej realizacji obowiązujących podstaw programowych,

2.    poznają wnioski płynące z analizy  prac konkursowych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

POKAZ I SEMINARIUM DLA LAUREATÓW KONKURSÓW: „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” I „ JA PRZEDSIĘBIORCA” W NAJWIĘKSZYM CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W POLSCE

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą na rozdanie dyplomów i nagród laureatom i finalistom, którzy brali udział w rywalizacji konkursowej. Uroczystość odbędzie się 11 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00  w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi(wejście od ulicy W.J. Hasa). Prosimy opiekunów o potwierdzenie liczby osób uczestniczących w podsumowaniu konkursów do dnia 06.06.2018 r.

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich

 

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 6 lub 7 czerwca(dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas trzecich danej placówki). 

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 
do przeprowadzenia 

 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas szóstych

 

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 23 lub 24 maja(dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas szóstych danej placówki). 

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Funkcje środków stylistycznych

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych do uczestnictwa w seminarium poświęconym wprowadzaniu zagadnień związanych ze wskazanymi w podstawie programowej środkami stylistycznymi. Gościem spotkania będzie profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Pani Beata Burska – Ratajczyk. Uczestnicy spotkania poznają:

SEMINARIUM

Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej

Uczestnicy:

·     otrzymają praktyczne wskazówki  do pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowym zaburzeniem rozwoju,

·     poznają doświadczenia i opinie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, (w tym dziaci z zespołem Aspergera i autyzmem) dotyczące ich funkcjonowania w rodzinie.

Strony