Nauczyciele

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2017/2018 kursu pedagogicznego .

OFERTA KONKURSOWA CENTRUM HONOROWY PATRONAT DYREKTORA ŁCDNIKP NAD KONKURSAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2017/2018, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Kurs kwalifikacyjny język angielski

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację
i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

WARSZTATY dla nauczycieli wychowania fizycznego Konstruowanie programów kształcenia zgodnych z nowa podstawą programową

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na warsztaty Konstruowanie programów kształcenia zgodnych z nowa podstawą programową
(10 godz.)

W programie:

  • Analiza podstawy programowej
  • Wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych
  • Analiza wymagań w kontekście spiralności i liniowości – określanie wymagań etapowych
  • Dobór treści kształcenia do wytyczonych celów
  • Określanie osiągnięć uczniów i planowanie form ich oceniania

 

Strony