Nauczyciele

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 9. maja 2018 r., godz. 1230.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe (czas trwania - 90 minut) będą przeprowadzone w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

Seminarium

Postępowanie z odczynnikami chemicznymi w szkolnym laboratorium

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii uczący w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 22. marca 2018r. (czwartek) w godzinach 15.00-17.15 w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 210 (II piętro).

Podczas spotkania:

IV KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Szanowni Państwo, zachęcamy do zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA , którego organizatorem jest ŁCDNiKP. 

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu – 28 lutego 2018 roku.

Zgłoszenie prac konkursowych uczniów z zakresu twórczości technicznej (wyroby, makiety, konstrukcje, itp.) – Finał konkursu odbędzie się 14 marca 2018 roku w ŁCDNiKP od godziny 9.00.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły.

zajęcia modelowe dla nauczycieli wychowania fizycznego

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na modelowe zajęcia edukacyjne Umiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemeiniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorami spotkania są Ewa Sprawka i Anna Ryś, doradcy metodyczni w ŁCDNiKP.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki na warsztaty metodyczne poświęcone rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 roku w godz. 15.30 – 18.30
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Udział w warsztatach umożliwi m. in.:

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

W jaki sposób dostosować warunki i formy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na seminarium z udziałem pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: Pani Ewy Śnieg-Kapeli- specjalisty ds.

Szkoła w chmurze

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług chmury cyfrowej „Office 365” na konferencję, pt. „Szkoła w chmurze”, która odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej „A” w budynku Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4. Konferencja będzie się odbywać podczas XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka

Konferencja podczas ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH
 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli z wszystkich typów szkół w Łodzi na konferencję Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2018 r., w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych w Łodzi, w hali EXPO sala A, godz. 13.30 – 15.30. Głównym wykładowcą konferencji będzie Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Tematyka konferencji:

KURS I POMOCY

KURS I POMOCY

 

            Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.

Kurs organizowany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa „Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 26.08.2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych

w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). Organizatorem jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Strony