Dyrektorzy

Konsultacje grupowe dla uczniów

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, we współpracy z Pracownią Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP zapotrzebowania na przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 przez specjalistów Obserwatorium zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Kurs kwalifikacyjny

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2016/2017 kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia.

Konferencja

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, przewodniczących komisji przedmiotów zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego

na konferencję

„Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”

Termin:  11 października  2016 roku

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Doradca metodyczny zaprasza nauczycieli matematyki w szkole podstawowej zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z uczniem II etapu edukacyjnego do udziału w konferencji.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2016 roku
w godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi, ul. Elsnera 8.

Tematyka spotkania:

Konsultacje grupowe

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP będzie prowadzić w ramach „Innych” usług edukacyjnych konsultacje grupowe w zakresie udzielania informacji na temat zmian w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem materiałów i danych Biblioteki Zasobów Informacyjnych Obserwatorium. Jest to szczególna biblioteka, która składa się z dwóch części: elektronicznej i tradycyjnej.

KONSULTACJE GRUPOWE

Informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 w ramach współpracy i organizacji wsparcia wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy na kwalifikacje (szczególnie zawodowe przyszłych pracowników) Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wzorem roku ubiegłego będzie prowadzić spotkania edukacyjne w ramach konsultacji grupowych.

XLIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

Zaproszenie do udziału w konferencji

KSZTAŁCENIE MODUŁOWO – ZADANIOWE
 W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

NAUCZYCIEL-BIBLIOTEKARZ KREATOREM PROMOCJI CZYTELNICTWA

21 września 2016r. o godz. 10.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy. Zgodnie z polityką oświatową MEN na rok szkolny 2016/17 zajmiemy się szeroko pojętą problematyką upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Podczas pierwszej części spotkania dowiecie się Państwo o tym:

Stwórz HIP klasę

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni 
Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  we współpracy z  Łódzką Akademią Dramy, Centrum Zimbardo w Katowicach zaprasza nauczycieli  do zapoznania się z międzynarodowym programem  ,,Bohaterska Wyobraźnia” -  Heroic Imagination Project .

10 lat ,,Zippiego” w Centrum

 

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  wraz z Centrum Wsparcia Terapeutycznego i Centrum Pozytywnej Edukacji od 10 lat zajmuje się przygotowaniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do realizacji Międzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego,  promującego wśród nauczycieli zdrowie psychiczne  dzieci w wieku 5-8 lat.

WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 12 - godzinnych warsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

Szybka informacja 12

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych  zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z uczniem I etapu kształcenia do udziału w konferencji. Osoby zainteresowane zastosowaniem nowych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole będą miały możliwość wyboru jednego bezpłatnego warsztatu poprowadzonego przez zaproszonego eksperta.

KONKURSY W CENTRUM

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim.

Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017

Zaproszenie na konferencję
Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia
i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
na rok szkolny 2016/2017

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z małym dzieckiem do udziału w konferencji.

Konferencja „Edukacja ekologiczna – nowe możliwości” na przykładzie współpracy ŁCDNiKP z WFOŚiGW w Łodzi

Serdecznie zapraszamy  dnia 16. września 2016r. (piątek) nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w spotkaniu z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP i WFOŚiGW w Łodzi w nowym roku szkolnym. 

Konferencja odbędzie się w godz. 13.00 -14.30 w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ul. Dubois 118, sala konferencyjna  (parter).

Tematyka konferencji:

Strony