Dyrektorzy

Praca z dzieckiem słabowidzącym i niewidomym w tym z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym (w ujęciu prawa oświatowego). 

Fundusze europejskie dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządowych na spotkanie informacyjne.

Udział w spotkaniu umożliwi poznanie:

-  kluczowych obszarów wsparcia dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP

Zaproszenie

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji:

 Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

Program konferencji obejmuje:

Spotkanie Regionalne Przywództwa Edukacyjnego w ramach projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek

Uniwersytet Jagielloński oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Spotkaniu Regionalnym Przywództwa Edukacyjnego. Spotkanie jest dedykowane dla przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, organizacji przedstawicielskich dyrektorów szkół/placówek oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

ZAJĘCIA „OLIMPIJSKIE” Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Pracowania Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  i doradca metodyczny ds. matematyki zapraszają uczniów i nauczycieli  zainteresowanych wspólnym rozwiązywaniem problemów, z jakimi można spotkać się w trakcie zawodów olimpiady matematycznej, na zajęcia pozalekcyjne.

KONKURSY W CENTRUM

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2015/2016, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

Konferencja - Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają na  konferencję zatytułowaną  Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.  Jest jedną z szesnastu regionalnych konferencji organizowanych w Polsce w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju.

Strony