Dyrektorzy

Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji działających na rzecz edukacji zawodowej, przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Uczestnicy:

Erasmus + edukacja szkolna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna

Uczestnicy:

Dokumentowanie pracy szkoły

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie na temat Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

uporządkują wiedzę na temat dokumentowania pracy szkoły we wszystkich jej obszarach,

Weekend z technologią informacyjną

11 - 12 marca 2016 roku Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych już po raz drugi organizuje Weekend z technologią informacyjną, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów. Ich tematyka jest związana z zastosowaniem wybranych ciekawych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole. Wśród nich na uwagę zasługują, między innymi:

 

Strony