Dyrektorzy

Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017

Zaproszenie na konferencję
Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia
i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
na rok szkolny 2016/2017

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z małym dzieckiem do udziału w konferencji.

Konferencja „Edukacja ekologiczna – nowe możliwości” na przykładzie współpracy ŁCDNiKP z WFOŚiGW w Łodzi

Serdecznie zapraszamy  dnia 16. września 2016r. (piątek) nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w spotkaniu z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP i WFOŚiGW w Łodzi w nowym roku szkolnym. 

Konferencja odbędzie się w godz. 13.00 -14.30 w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ul. Dubois 118, sala konferencyjna  (parter).

Tematyka konferencji:

PETANQUE – POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW MINI TURNIEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zapraszamy  nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół  ponadgimnazjalnych na 5 godzinne warsztaty metodyczne:

Udział w warsztatach umożliwi poznanie:

  • przepisów  gry w bule i nauki rzutów,
  • zasad organizacji zawodów sportowych w bule,
  • alternatywnych form aktywności ruchowej do zastosowania w szkole.

 

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów szkół/placówek oraz nauczycieli - liderów szkolnych zespołów zadaniowych na spotkanie na temat Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt Statutu Szkoły/Placówki. 

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, pracowników poradni, nauczycieli i pedagogów  na zajęcia otwarte z cyklu prezentującego  

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 

Kolejne spotkanie Wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją odbędzie się 17 maja 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20.

Podczas spotkania uczestnicy m.in.:

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie, którego tematem będzie  Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

Strony