Dyrektorzy

Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji działających na rzecz edukacji zawodowej, przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Uczestnicy:

Erasmus + edukacja szkolna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna

Uczestnicy:

Dokumentowanie pracy szkoły

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie na temat Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

uporządkują wiedzę na temat dokumentowania pracy szkoły we wszystkich jej obszarach,

Weekend z technologią informacyjną

11 - 12 marca 2016 roku Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych już po raz drugi organizuje Weekend z technologią informacyjną, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów. Ich tematyka jest związana z zastosowaniem wybranych ciekawych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole. Wśród nich na uwagę zasługują, między innymi:

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II KONKURSIE TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ

 – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Zaproszenie kierujemy do Dyrektora Szkoły z prośbą o upowszechnienie i przekazanie uczniom informacji dotyczącej Konkursu.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności w zakresie myśli technicznej i twórczego podejścia do rzeczywistości. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie dołączonym do zaproszenia.

DOSKONALENIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOŁACH/ PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie  zaprasza dyrektorów, kadrę kierowniczą łódzkich szkół/placówek oświatowych do udziału w kursie rozwijającym kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą/placówką oświatową w oparciu o system kontroli zarządczej.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do stosowanie systemu kontroli zarządczej w praktyce.

Erasmus+. Spotkanie informacyjne dla sektorów: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-17:30 w Zespole Szkół w Kleszczowie (Solpark, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów).

Strony