Dyrektorzy

Zajęcia ekologiczne w terenie – BUDOWNICTWO XXI w. na przykładzie nowej siedziby WFOŚiGW w Łodzi

W maju 2016 r zapraszamy na zajęcia edukacyjne na terenie nowoczesnego i ekologicznego biurowca, czterokondygnacyjnego budynku biurowego z funkcją edukacyjną. Jest to pomysł na połączenie współczesnego miejsca pracy z miejscem propagowania idei proekologicznych. Budynek jest przykładem połączenia nowoczesnego, energooszczędnego biura oraz działań ekologicznych wraz z wykorzystaniem ścieżek ekologicznych.  

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie
z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy na temat Zmiana przepisów – nowelizacja Kodeksu pracy.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

TECHNIKI PREZENTACYJNE

Uprzejmie informujemy, iż termin zaplanowanego przez Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych kursu informatycznego „Techniki prezentacyjne” uległ zmianie. Rozpocznie się on 12 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00. Zostanie również wydłużony czas zajęć – od godz. 15.00 do godz. 19.30.

Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji działających na rzecz edukacji zawodowej, przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Uczestnicy:

Erasmus + edukacja szkolna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna

Uczestnicy:

Dokumentowanie pracy szkoły

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie na temat Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

uporządkują wiedzę na temat dokumentowania pracy szkoły we wszystkich jej obszarach,

Strony