Dyrektorzy

PETANQUE – POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW MINI TURNIEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zapraszamy  nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół  ponadgimnazjalnych na 5 godzinne warsztaty metodyczne:

Udział w warsztatach umożliwi poznanie:

  • przepisów  gry w bule i nauki rzutów,
  • zasad organizacji zawodów sportowych w bule,
  • alternatywnych form aktywności ruchowej do zastosowania w szkole.

 

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów szkół/placówek oraz nauczycieli - liderów szkolnych zespołów zadaniowych na spotkanie na temat Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt Statutu Szkoły/Placówki. 

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, pracowników poradni, nauczycieli i pedagogów  na zajęcia otwarte z cyklu prezentującego  

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 

Kolejne spotkanie Wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją odbędzie się 17 maja 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20.

Podczas spotkania uczestnicy m.in.:

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie, którego tematem będzie  Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

Zajęcia ekologiczne w terenie – BUDOWNICTWO XXI w. na przykładzie nowej siedziby WFOŚiGW w Łodzi

W maju 2016 r zapraszamy na zajęcia edukacyjne na terenie nowoczesnego i ekologicznego biurowca, czterokondygnacyjnego budynku biurowego z funkcją edukacyjną. Jest to pomysł na połączenie współczesnego miejsca pracy z miejscem propagowania idei proekologicznych. Budynek jest przykładem połączenia nowoczesnego, energooszczędnego biura oraz działań ekologicznych wraz z wykorzystaniem ścieżek ekologicznych.  

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie
z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy na temat Zmiana przepisów – nowelizacja Kodeksu pracy.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

TECHNIKI PREZENTACYJNE

Uprzejmie informujemy, iż termin zaplanowanego przez Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych kursu informatycznego „Techniki prezentacyjne” uległ zmianie. Rozpocznie się on 12 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00. Zostanie również wydłużony czas zajęć – od godz. 15.00 do godz. 19.30.

Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji działających na rzecz edukacji zawodowej, przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Uczestnicy:

Erasmus + edukacja szkolna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna

Uczestnicy:

Strony