Dyrektorzy

Dokumentowanie pracy szkoły

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie na temat Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

uporządkują wiedzę na temat dokumentowania pracy szkoły we wszystkich jej obszarach,

Weekend z technologią informacyjną

11 - 12 marca 2016 roku Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych już po raz drugi organizuje Weekend z technologią informacyjną, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów. Ich tematyka jest związana z zastosowaniem wybranych ciekawych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole. Wśród nich na uwagę zasługują, między innymi:

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II KONKURSIE TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ

 – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Zaproszenie kierujemy do Dyrektora Szkoły z prośbą o upowszechnienie i przekazanie uczniom informacji dotyczącej Konkursu.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności w zakresie myśli technicznej i twórczego podejścia do rzeczywistości. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie dołączonym do zaproszenia.

DOSKONALENIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOŁACH/ PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie  zaprasza dyrektorów, kadrę kierowniczą łódzkich szkół/placówek oświatowych do udziału w kursie rozwijającym kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą/placówką oświatową w oparciu o system kontroli zarządczej.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do stosowanie systemu kontroli zarządczej w praktyce.

Erasmus+. Spotkanie informacyjne dla sektorów: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-17:30 w Zespole Szkół w Kleszczowie (Solpark, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów).

Forum Dyrektorów Szkół

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół na temat: Ocenianie wspierające rozwój ucznia prowadzone przez p. Annę Romańską eksperta współpracującego z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie oceniania kształtującego.   

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z następującymi  zagadnieniami:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w zakresie Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie Działania XI.3 Kształcenie zawodowe serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone dokumentacji konkursowej dla ww. konkursu.

Spotkania odbędą się:

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU:

ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Tematyka spotkania:

1.   Akcja 1: Mobilność edukacyjna Wyjazdy kadry edukacyjnej

2.   Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji

III KONKURS LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne województwa łódzkiego do udziału w III edycji Konkursu Lider wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Strony