Dyrektorzy

Zaproszenie do udziału w konferencji

KSZTAŁCENIE MODUŁOWO – ZADANIOWE
 W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

NAUCZYCIEL-BIBLIOTEKARZ KREATOREM PROMOCJI CZYTELNICTWA

21 września 2016r. o godz. 10.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy. Zgodnie z polityką oświatową MEN na rok szkolny 2016/17 zajmiemy się szeroko pojętą problematyką upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Podczas pierwszej części spotkania dowiecie się Państwo o tym:

Stwórz HIP klasę

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni 
Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  we współpracy z  Łódzką Akademią Dramy, Centrum Zimbardo w Katowicach zaprasza nauczycieli  do zapoznania się z międzynarodowym programem  ,,Bohaterska Wyobraźnia” -  Heroic Imagination Project .

10 lat ,,Zippiego” w Centrum

 

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  wraz z Centrum Wsparcia Terapeutycznego i Centrum Pozytywnej Edukacji od 10 lat zajmuje się przygotowaniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do realizacji Międzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego,  promującego wśród nauczycieli zdrowie psychiczne  dzieci w wieku 5-8 lat.

WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 12 - godzinnych warsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

Szybka informacja 12

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych  zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z uczniem I etapu kształcenia do udziału w konferencji. Osoby zainteresowane zastosowaniem nowych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole będą miały możliwość wyboru jednego bezpłatnego warsztatu poprowadzonego przez zaproszonego eksperta.

KONKURSY W CENTRUM

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim.

Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017

Zaproszenie na konferencję
Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia
i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
na rok szkolny 2016/2017

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z małym dzieckiem do udziału w konferencji.

Konferencja „Edukacja ekologiczna – nowe możliwości” na przykładzie współpracy ŁCDNiKP z WFOŚiGW w Łodzi

Serdecznie zapraszamy  dnia 16. września 2016r. (piątek) nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w spotkaniu z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP i WFOŚiGW w Łodzi w nowym roku szkolnym. 

Konferencja odbędzie się w godz. 13.00 -14.30 w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ul. Dubois 118, sala konferencyjna  (parter).

Tematyka konferencji:

Strony