Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Nr komunikatu: 
8
Rok szkolny: 
2017/18
Autor: 
Grażyna Adamiec

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

Zeszyt siedemnasty Katalogu dobrych praktyk w edukacji składa się z pięciu części:

I. Proinnowacyjne działania.

II. Proinnowacyjni nauczyciele.

III. Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej.

IV. Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich - projekt ŁSPS.

V. Lista innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Łódzkiego Kuratora Oświaty przed 1.09.2017 roku.

 

W części pierwszej Katalogu dobrych praktyk w edukacji zaprezentowano opisy wybranych, innowacyjnych działań objętych patronatami honorowymi, m.in. Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Były to przedsięwzięcia, takie jak: „VI Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”, X Jubileuszowy Konkurs „Przedszkolne Orkiestry – muzykujemy akustycznie, melodycznie i ekologicznieˮ (Przedszkole Miejskie nr 140 w Łodzi), XX Festiwal Piosenki Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie pod hasłem „Tańcem przez świat” (Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi), III Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicyˮ (Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi), Bajkowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Święta Rodziny (Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi), Wielki Finał VIII Przeglądu Teatrów Szkolnych „Wszystko Gra” (Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi), Międzyszkolny Konkurs „Razem Zapobiegamy Pożarom” (Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi), Koncert „SZKOŁA-MIASTUˮ (Społeczna Szkoła Muzyczna w Łodzi), XXI Festiwal Ekspresji Twórców Amatorów (XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi), 9. Konkurs Fotografii Przyrodniczej „FOTOzwierz 2017ˮ (XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi).

W tej części przedstawiono także przedsięwzięcia przeprowadzone przez:

-    Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi - Dominika Sznajder. Projekt edukacyjny: Jan Paweł II – przyjaciel dzieci oraz Dominika Sznajder, Anna Lotka. Z książką wchodzę w świat;

-    Przedszkole Miejskie nr 120 w Łodzi - Małgorzata Dobrowolska, Anna Harciarek, Katarzyna Hawrot, Justyna Przytulska, Małgorzata Sludkowska, Justyna Worach, Beata Zawadzka. Innowacja metodyczna „Kolorowe kodowanie”;

-    Przedszkole Miejskie Nr 133 w Łodzi - Katarzyna Chomin, Joanna Tomczak. Innowacja programowa „Ale Mądrale!”;

-    Szkołę Podstawową nr 7 w Łodzi - Michał Lotka. Prace wielomateriałowe na lekcjach techniki w szkole podstawowej;

-    Szkołę Podstawową nr 48 w Łodzi - Stanisław Mikołajczyk. Szopka Bożonarodzeniowa w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi;

-    Szkołę Podstawową nr 51 w Łodzi - Jolanta Katarzyna Sałata. Bądź widoczny na drodze;

-    Szkołę Podstawową nr 56 w Łodzi - Ewa Urbańska, Małgorzata Biernacka, Ewa Ziółkowska-Lasek, Małgorzata Zaczyńska, Joanna Cieślak. Konkurs „I Ty zostaniesz Omnibusemˮ;

-    Szkołę Podstawową nr 81 w Łodzi - Beata Bednarek. Akademia zręcznych rąk;

-    Szkołę Podstawową nr 169 w Łodzi - Marta Klimas, Jolanta Białek. Innowacja programowa „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie myślenia matematyczno-logicznego z wykorzystaniem gry w szachy SZACH-MATˮ;

-    Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi - Paweł Dawczyński. Ogólnopolski konkurs „Zabawka Edukacyjna”;

-    IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - Zbigniew Zdunowski. Międzyszkolna Młodzieżowa Akademia Filozoficzna (MAF);

-    XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - Anna Kołaczkowska. Projekt: Kino bez tajemnic;

-    XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - Anna Horwat i Anna Kołaczkowska. Wojewódzki Konkurs Literacki i Artystyczny „W świecie wartości moralnychˮ;

-    Jacka Człapińskiego (ŁCDNiKP, XXV LO w Łodzi) - Matematyczna Piramida;

-    Bursę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - Marzena Podsiedlik, Danuta Klimek, Dorota Rogowska, Joanna Załęcka, Piotr Podsiedlik, Wiktor Florczyk. „Wieczór Kolęd i Pastorałek";

-    oraz Matematyka Moja Pasja 2017.

 

W części drugiej Katalogu przedstawiono sylwetki twórców, kreatywnych nauczycieli, autorów wielu dobrych praktyk, zgłoszonych przez:

-    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łodzi - Izabela Król. Rozwijam skrzydła;

-    Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi - Dorota Nowak. Edukacja dla bezpieczeństwa;

-    Szkołę Podstawową nr 48 w Łodzi. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi - Stanisław Mikołajczyk. Proinnowacyjne działania łączące technikę, plastykę i informatykę;

-    Szkołę Podstawową nr 65 w Łodzi - Regina Bednarczyk. Przedsiębiorczość i inne działania;

-    Szkołę Podstawową nr 120 w Łodzi - Anna Ciągło. Z zasadą ograniczonego zaufania bezpieczniej;

-    Szkołę Podstawową nr 169 w Łodzi - Agata Piechna. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzanie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkoleˮ;

-    Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi - Anna Jędrych. „I Ty możesz zostać Andersenem”;

-    Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi - Ewa Wilczyńska. Co dalej po gimnazjum?;

-    Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi - Rafał Kubiak. Innowacja pedagogiczna „Programowanie urządzeń zewnętrznych komputera na przykładzie programowalnego robota i elementów inteligentnego domuˮ;

-    Publiczne Gimnazjum Nr 12 w Łodzi - Monika Cyran – Ptasińska, Anna Domagała. Laboratorium przyrodnicze;

-    Publiczne Gimnazjum Nr 17 w Łodzi - Barbara Oziemska. Program matematyki dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi w Gimnazjum nr 17 w Łodzi;

-    Publiczne Gimnazjum nr w Łodzi - Katarzyna Rękawiecka. Klub Młodego Przyrodnika;

-    Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi - Anna Janik. Międzygimnazjalny Konkurs Informatyczny „Cybernetyczny Krąg”;

-    Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi - Dorota Klimczak. Maraton Matematyczny;

-    Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi - Hanna Gosa. Przyroda – to coś, co lubię....;

-    Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi - Małgorzata Morawska. Oswajamy matematykę i chemię.

 

W części trzeciej Katalogu scharakteryzowano działalność innowacyjnych szkół, dyrektorów i nauczycieli należących do Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej. Przedstawiono tutaj działania:

-    Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi (Elżbieta Jurek - Wybrane zagadnienia z działalności innowacyjnej Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi; Bogusława Pawlikowska-Rejkowska - Rozwój i integracja poprzez aktywność twórczą; Bożena Krysztofiak - Matematykę można pokochać; Agnieszka Puta - Wychowanie do samorządności);

-    Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi (Krzysztof Durnaś - Przestrzeń dla edukacji; Danuta Chrzan - Wprowadzam uczniów w świat sztuki i teatru);

-    Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi (Paweł Miszczak - Innowacyjność w Szkole Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi; Renata Kusztelak - Autor programu „informatyka@edu”; Ilona Warycha - Autor programu „Przyjaciel Przyrody”);

-    Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi (Bogumiła Cichacz - Można inaczej zgłębiać tajniki wiedzy, idąc ramię w ramię – dziecko z dorosłym; Katarzyna Darnowska - Przewodniczka po świecie nowych technologii; Łukasz Dubacki - Wychowanie przez sport; Małgorzata Stachura - Pasja i doświadczenie);

-    Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi (Bożena Będzińska-Wosik - Moja szkoła, Twoja szkoła, Nasza szkoła; Aleksandra Filipowicz - Rzecznik Praw Ucznia; Wioletta Szweb - Przygotowujemy uczniów do przyszłości);

-    Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi (Wiesława Sobczyk - Innowacyjne działania w Szkole Podstawowej nr 202 w Łodzi; Beata Nadarzyńska - Multiinnowator; Elżbieta Bednarek - Współpraca z pracodawcami; Agata Frączkowska - Kreatywne przygotowanie uczniów do wyboru zawodu).

 

W części czwartej Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich zaprezentowano wybitnych uczniów oraz nauczycieli innowatorów. Stypendiami i nagrodami ufundowanymi przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz innych darczyńców nagrodzono ich talent, twórczość, pracowitość.

W części piątej Katalogu dołączono listę innowacji realizowanych w szkołach i placówkach, zgłoszonych Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty przed 1.09.2017 roku.

 

Opracowanie: Grażyna Adamiec

 

środa, 14. luty 2018
wtorek, 31. Lipiec 2018