W jaki sposób dostosować warunki i formy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Nauczyciele poznają różne sposoby dostosowania warunków

i form egzaminu ósmoklasisty dla uczniów

o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

 

Kontynuj czytanie...