W jaki sposób dostosować warunki i formy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Nr szybkiej informacji: 
169
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na seminarium z udziałem pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: Pani Ewy Śnieg-Kapeli- specjalisty ds. procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Pani Małgorzaty Michalskiej- kierownika Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego.  

Uczestnicy seminarium:

  • poznają przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
  • dokonają analizy dokumentów uprawniających uczniów do dostosowania warunków   i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
  • dowiedzą się, jakie są możliwości dostosowań warunków i form egzaminu oraz jak przygotowywać do niego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Seminarium odbędzie się 22 lutego 2018 roku w godzinach 15.30-18.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w sali 310 przy ulicy Kopcińskiego 29.

Prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną do 20 lutego 2018 roku.

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

                

           Opracowała:

       Dorota Barańska

Organizator: 
Dorota Barańska