Szybkie informacje

Szybka informacja nrsortuj rosnąco Tematyka Adresaci
156 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Nauczyciele
155 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY 

Eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego Nauczyciele
154 MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH nauczyciele
153 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH Nauczyciele
152 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH i GIMNAZJÓW (planujących podjęcie pracy w szkołach kończących się maturą) Nauczyciele
150 Seminarium Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej 
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy Nauczyciele
147 … o neuropedagogice z rozsądkiem Nauczyciele
145 Czy umiesz zdrowo się odżywiać? Nauczyciele wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych: nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie.
144 XIII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego
142 FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH Dyrektorzy
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
138 XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów Nauczyciele
137 FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI Nauczyciele
133 Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: Nauczyciele
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
130 „ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej
128 Profilaktyka zintegrowana a bezpieczna szkoła Dyrektorzy łódzkich szkół
124 XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego” Nauczyciele i uczniowie
122 XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
114 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE” Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
112 Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów Uczniowie i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liderzy doradztwa zawodowego
111 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
91 E-learningowy kurs Metodyka kształcenia dorosłych Nauczyciele
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych