Szybkie informacje

Szybka informacja nrsortuj rosnąco Tematyka Adresaci
92 XVI Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele koordynatorzy wychowania komunikacyjnego
91 MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
90 Konferencja dla nauczycieli geografii. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście planowania pracy z uczniem przygotowującym się do matury nauczyciele geografii
89 XVII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nauczyciele techniki
88 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI- UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSIEDLENI-OTWORZYĆ FURTKĘ nauczyciele biorący udział w projekcie Wysiedleni-Otworzyć furtkę
87 FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami
85 Łódzkie drogi do niepodległości wszyscy zainteresowani nauczyciele
81 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Nauczyciele
79 XII (i zarazem ostatni) KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów Nauczyciele, uczniowie
73 VI FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE Uczniowie, nauczyciele.
71 Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów Uczniowie, nauczyciele i rodzice
67 Jak komunikować, żeby inspirować? Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
19 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Rodzice, uczniowie, nauczyciele
4 Organizacja pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele świetlic szkolnych w Łodzi