Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 20. Z prac nad doskonaleniem kształcenia zawodowego

Nr komunikatu: 
21
Rok szkolny: 
2017/2018
Autor: 
Grażyna Adamiec

Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 20.

Z prac nad doskonaleniem kształcenia zawodowego

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 20. Publikacja ta, skierowana w szczególności do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pozwala ukazać przykłady dobrych praktyk i służy wyróżnieniu i upowszechnieniu najlepszych pomysłów i przedsięwzięć edukacyjnych.

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z opisami dobrych praktyk zamieszczonymi w zeszycie 20 Katalogu. Są one zebrane w trzy rozdziały. Pierwszy obejmuje innowacyjne działania i innowacyjnych nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, drugi dotyczy Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, trzeci innowacji i przedsięwzięć wdrożonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych oraz Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP. Poniżej zamieszczamy ich pełny wykaz:

 1. Wstęp. Grażyna Adamiec, Janusz Moos
 2. Dobre praktyki i szara rzeczywistość. Tomasz Misiak

Szkoły Ponadgimnazjalne Zawodowe

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. „Nowe perspektywy – przyszłe szanse”. Halina Idzikowska-Błędek. Agata Krysiak. Rekomendacja Kamila Niewiadomska, Maria Wajgner
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Twórczo odkrywam siebie. Agnieszka Kwiatkowska. Rekomendacja Kamila Niewiadomska, Maria Wajgner
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Współpraca z pracodawcami ZSETH w kontekście zmian w szkolnym procesie edukacji zawodowej. Maria Wajgner. Rekomendacja: Kamila Niewiadomska
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Konkurs „Mistrz w zawodzie”. Ewa Anna Słowińska. Rekomendacja: Maria Wajgner, Donata Andrzejczak
 5. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. ŁukKencler. Rekomendacja: Jolanta Wojciechowska
 6. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Poznawanie zawodów przez doświadczanie, czyli „Jak to się robi w ZSZS nr 2 w Łodzi”. Rekomendacja: Maria Michalak
 7. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Nitką malowane. Rekomendacja: Maria Michalak

Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej

 1. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Współpraca z pracodawcami. Joanna Kośka. Rekomendacja: Danuta Urbaniak
 2. Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi. Współpraca z pracodawcami. Andrzej Żelasko. Rekomendacja: Jadwiga Morawiec
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Współpraca z pracodawcami. Henryka Michalska, Paweł Dominikowski. Rekomendacja: Grażyna Adamiec
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Konkurs „BHP w Elektryce”. Urszula Rutkowska. Rekomendacja: Henryka Michalska, Grażyna Adamiec
 5. Współpraca Veolii Energii Łódź z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Małgorzata Kamińska
 6. Współpraca firmy BSH z placówkami edukacyjnymi
 7. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Współdziałanie z pracodawcami. Ewa Ciećwierz, Sławomir Stępień. Rekomendacja: Józef Kolat, Grażyna Adamiec
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. ZSP 20 – jesteśmy szkołą dobrych zawodów. Damian Mikołajczyk. Rekomendacja: Dorota Stefaniak

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 1. ONTI. XVII edycja Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie”. Joanna Pastusiak, Grażyna Bartczak-Bednarska
 2. ONTI. Patrzymy dalej, działamy szerzej. Tomasz Misiak
 3. OKZiU. ONTI. IV Konkurs Twórczości Technicznej – Mistrz Techniki To Ja. Rekomendacja: Grażyna Adamiec, Anna Gnatkowska
 4. Biuletyn Techniczno-Informacyjny OŁ SEP. Rekomendacja: Grażyna Adamiec
 5. ONTI. OKZiU. Festiwal Twórczości Technicznej. Rekomendacja: Anna Gnatkowska
 6. OKZiU. Akademia Młodych Twórców – sekcja mechatroniczna. Ryszard Zankowski
 7. OKZiU. Konkursy zawodowe 2017/2018
 8. OKZiU. Twórczo i kompetentnie w zawodzie. Rekomendacja: Tomasz Misiak
 9. OKZiU. XXV konkurs „Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych  2017/2018. Ryszard Zankowski
 10. OKZiU. Szkolna Liga Mechatroniki. Ryszard Zankowski
 11. OKZiU. IX Konkurs „Szkolna Liga Elektryki” 2017/2018. Maria Stompel
 12. OKZiU. Konkurs Szkolna Liga Elektryki. Maria Stompel
 13. OKZiU. Przygoda z przepisami ruchu drogowego. Bożena Piekarska
 14. OKZiU. II Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi”. Izabela Rosiak.
 15. OKZiU. Łódzkie Łabędzie. Danuta Urbaniak, Jadwiga Morawiec
 16. OKZiU. Ogólnopolska Konferencja „Integralność edukacji ogólnej i edukacji zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku”
 17. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – publikacja. Grażyna Adamiec
 18. OKZiU. Jak doskonalić jakość edukacji. Rekomendacja: Grażyna Adamiec
 19. OKZiU. Rekomendacje do opracowania planów i programów nauczania. Donata Andrzejczak
 20. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pozalekcyjne zajęcia edukacyjne programowania i obsługi kas fiskalnych. Donata Andrzejczak
 21. OKZiU. 25 nowych techników. Barbara Kapruziak
 22. ODZ. Wspieranie uczniów w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Maria Michalak
 23. ODZ. Poznajemy Przemysł Mody. Maria Michalak
 24. ODZ. Przemysł mody i innowacyjne tekstylia – pewne zatrudnienie. Maria Michalak
 25. ODZ. Doskonalimy umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego – inicjatywy doradców metodycznych ŁCDNiKP we współpracy ze szkołami na wszystkich poziomach kształcenia. Agnieszka Mikina, Maria Wajgner
 26. OZwE. Mistrzowie są wśród nas. Zofia Kordala.

 

W Podsumowaniu zaprezentowanych wyżej dobrych praktyk chciałabym przytoczyć fragment z listu Pani Minister Edukacji Narodowej, skierowanego do Janusza Moosa Dyrektora ŁCDNiKP, odczytanego 8.06.2018 roku podczas uroczystej gali Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, w którym podkreślono: cyt. "Innowacje pedagogiczne to jeden z niezwykle istotnych aspektów procesu nauczania. Zagadnienie to nabiera szczególnego wymiaru w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku i rozwoju nowych technologii. Współcześnie innowacje pedagogiczne powinny służyć nie tylko urozmaiceniu procesu dydaktycznego i podniesieniu jego jakości, ale także by jak najlepiej przygotować młodego człowieka do podejmowania wyzwań współczesnego świata."

Zamieszczone w Katalogu dobre praktyki potwierdzają potrzebę współpracy edukacji z pracodawcami. Zaprezentowane opisy przedstawiają szerokie spektrum działań, podejmowanych przez dyrektorów i nauczycieli szkół technicznych i branżowych, na rzecz tej współpracy. Oferta szkół i placówek oświatowych dzięki tej współpracy staje sie atrakcyjna dla uczniów za sprawą dobrze wyposażonych pracowni, laboratoriów, czy dobrze zorganizowanych praktyk i staży. Spośród innych szkół łódzkie szkoły techniczne i branżowewyróżniają się liczbą pozyskanych patronatów pracodawców i patronatów naukowych stowarzyszeń oraz wyższych uczelni technicznych. Innowacyjne działania szkół i wdrażane eksperymenty pedagogiczne wpływają na rezultaty i trwałość kształcenia zawodowego oraz atrakcyjność i konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zeszycie nr 20 „Katalogu dobrych praktyk w edukacjiˮ, a także wcześniej opublikowanymi. Dotychczas wydane zeszyty Katalogu są dostępne na stronie http://wckp.lodz.pl/content/dobre-praktyki-katalog

Zapraszamy Państwa do dzielenia sie wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez upowszechnianie własnych, autorskich rozwiązań edukacyjnych.

 

Opracowanie:

Grażyna Adamiec

środa, 4. Lipiec 2018
poniedziałek, 31. Grudzień 2018