Kończę staż i co dalej?

Warsztaty metodyczne, nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu zawodowego

Uczestnicy:

  • udoskonalą umiejętności pisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego za okres stażu
  • uporządkują wiedzę dotyczącą przygotowania dokumentacji do przedstawienia komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi 

 Czytaj więcej 

Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt Statutu Szkoły/Placówki.

Konsultacja grupowa, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele – liderzy zespołów zadaniowych

Uczestnicy:

  • uporządkują wiedzę na temat:
  • zmian wprowadzonych w statucie szkoły/placówki w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym
  • zadań dyrektora szkoły oraz organów kolegialnych szkoły w zakresie tworzenia statutu
  • sposobów zapisów prawnych w statucie
  • wpływu organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego na kształt statutu
  • poznają praktyczne rozwiązania w zakresie wprowadzania nowego statutu, nowelizacji statutu oraz tekstu jednolitego statutu
  • udoskonalą umiejętność korzystania z aktów prawnych obowiązujących przy pracy ze statutem

 Czytaj więcej

GALA FINAŁOWA

Konkursu na wybór

„Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2015”

10 marca 2016 r., o godzinie 11.00 w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015”.

Młodzieżowy Parlament Europejski – X edycja

Biuro posła do Parlamentu Europejskiego dr  Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w X edycji Młodzieżowego Parlament Europejskiego.

Dlaczego Młodzieżowy Parlament Europejski?