Zaproszenie do konkursu SEP

Aktualności

Konkurs na projekt symbolu Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 2. Warunki uczestnictwa i dodatkowe informacje dotyczące projektu przystępujący do konkursu

  uzyska w Biurze Oddziału Łódzkiego SEP oraz na stronie internetowej http://seplodz.pl

 3. Prace w zaklejonym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem z dopiskiem „Konkurs z okazji Jubileuszu 100-lecia Oddziału Łódzkiego SEP” należy składać w Biurze Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich do 29 września 2017 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 października 2017 r. Wyniki będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego SEP http://seplodz.pl i bezpośrednio nagrodzonym.

 5. Organizator przewiduje trzy nagrody:

  • I-nagroda w wysokości 6 000 zł 

  • II-nagroda w wysokości 3 000 zł

  • III-nagroda w wysokości 1 000 zł

 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://seplodz.pl

page1image11408