V Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych "Normalizacja i Ja"

Aktualności

Polski Komitet Normalizacyjny ogłosił V Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych, którego temat brzmi Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów.

Każdego roku do konkursu zgłasza się wiele szkół z całej Polski.  Wśród wyróżnionych i nagrodzonych prac, każdego roku są prace uczniów i nauczycieli  z Łodzi i województwa łódzkiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku ze wszystkich szkół zgłoszone zostaną prace konkursowe, których autorzy otrzymają za najlepsze prace cenne nagrody

Życząc sukcesów i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie PKN - edukacja - link poniżej

http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/v-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-j-1