Nowa oferta – nowe możliwości

Aktualności


Nasza OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2017/2018 już gotowa! W formie książkowej aż 176 stron drobnym drukiem, to chyba najlepszy dowód, że jest z czego wybierać. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Chcąc się przekonać i poznać szczegóły najlepiej zajrzeć tutaj:

http://wckp.lodz.pl/sites/default/files/Oferta%20edukacyjna%202017-18.pdf

Dla zachęty zdradzimy tylko, że obejmuje ona warsztaty, konferencje, konsultacje, prezentacje, kursy oraz inne formy doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego z zakresu: zarządzania w edukacji, wychowanie przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, edukacji humanistycznej i artystycznej, edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej, edukacji przyrodniczej i prozdrowotnej, opieki, wychowania i profilaktyki, techniki i wychowania komunikacyjnego, przedsiębiorczości i edukacji ekonomiczno-prawnej, edukacji zawodowej, BHP i ergonomii, edukacji ekologicznej, doradztwa zawodowego, badań rynku pracy, edukacji informatycznej, edukacji czytelniczej i promocji bibliotek szkolnych, pomiaru dydaktycznego, edukacji regionalnej, europejskiej, obywatelskiej i historycznej. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego proponuje ponadto nauczycielom kursy kwalifikacyjne („Zarządzanie oświatą”, „Metodyka kształcenia języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”) i studia podyplomowe („Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli”), a innym dorosłym i uczniom szereg kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

„Uwzględniliśmy diagnozę potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów i nauczycieli, wnioski z ewaluacji przeprowadzonych usług oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN – podkreśla we wstępie Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP. – Nasza oferta zorientowana jest na udzielanie Państwu wsparcia w racjonalnym planowaniu, optymalnej organizacji i efektywnej realizacji zadań zawodowych. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjała: doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych, wzbogacaniu warsztatu pracy, przygotowaniu do pełnienia nowych ról zawodowych, rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.” A najważniejsze wydarzenia edukacyjne będziemy prezentowali, jak zwykle, na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/lcdnikp/

Serdecznie zapraszamy!