EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Aktualności

Odkryj swój talent

 

Przedsięwzięcia w Ośrodku Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Konferencja branżowa

Konferencja Współczesne wyzwania dla szkół zawodowych wszystkich branż

Celem konferencji jest zaprezentowanie:

 • zmian w systemie edukacji zawodowej,
 • zmian w systemie egzaminowania,
 • potrzeby edukacji normalizacyjnej w kształceniu zawodowym,
 • nowego modelu kształcenia zawodowego – modelu modulalnego,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z organizowaniem kształcenia w branży,
 • wyznaczenie kierunków doskonalenia pracy nauczycieli kształcenia zawodowego w branży.

Termin: 28 listopada 2017 r. godzina 13:00,

Miejsce ŁCDNiKP, sala 310 oraz sale ROEM,

Koordynator: Donata Andrzejczak

Zajęcia dla uczniów VI klas szkoły podstawowej Mechatronika wokół nas

Celem jest zaprezentowanie:

 • możliwości wykorzystania mechatroniki w gospodarstwie domowym, życiu codziennym
 • zastosowania mechatroniki w  branży spożywczo-gastronomicznej
 • zastosowania mechatroniki w  medycynie i farmacji
 • wyposażenia Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

Termin: 23 listopada 2017 (czwartek) godzina od 10:00 - 2 godziny dydaktyczne, zajęcia prowadzone w grupach 6-7 osób

Miejsce: ROEM sala nr 4,7,12 oraz sala nr 14 (projektor, komputer, głośniki).

Organizator: Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak

Zajęcia dla uczniów gimnazjów Mechatronika wokół nas

Celem jest zaprezentowanie:

 •  Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,
 • przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle branży spożywczo-gastronomicznej
 • przykładów wykorzystania mechatroniki w farmacji i medycynie
 •  przykładów wykorzystania mechatroniki w procesach produkcji
 •  perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych.

Termin: 21 listopada 2017 (wtorek) godzina od 11:00 - 2 godziny dydaktyczne, zajęcia prowadzone w grupach 6-7 osób

Miejsce: ROEM sala nr 4,7,12 oraz sala nr 14 (projektor, komputer, głośniki).

Organizator: Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak, Maria Stompel

Wycieczka edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;

Celem wycieczki jest podniesienie atrakcyjności i efektywności procesu kształcenia zawodowego, poznanie możliwości stworzenia ergonomicznych warunków do wykonania pracy oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń i narzędzi;

Zakres: ergonomiczne stanowisko pracy;

Grupa maksymalnie 15 osób,

22 listopada 2017 (środa), przewidywany czas - 4 godziny

Organizator Izabela Rosiak;

Spotkanie zespołu metodycznego dla nauczycieli - edukatorów bezpieczeństwa i higieny pracy;

Cel: zwiększenie efektywności prowadzenia procesu edukacyjnego, stymulowanie ucznia do stosowania wiedzy w praktycznym działaniu;

Zakres: metodyka pracy skierowana na twórcze działanie uczniów;

Spotkanie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych;

Grupa maksymalnie 10 osób,

Termin: 24 listopada 2017 (piątek), godz.14.00,

Przewidywany czas - 3 godziny

Miejsce: Pracownia BHP i Ergonomii, Łódź, ul. Franciszkańska 137

Organizator: Izabela Rosiak, Zdzisław Anglart;

 

Zajęcia dla uczniów gimnazjów z elektrotechniki i obsługi obrabiarek szkolnych.

Cel: zapoznanie uczniów z budową domowej instalacji elektrycznej oraz szkolnej tokarki stołowej. Zakres: montaż elementów domowej instalacji elektrycznej i toczenie wyrobów z drewna na tokarce prostej konstrukcji. W trakcie zajęć kształtowanie są umiejętności manualno-motoryczne uczniów oraz identyfikowane ich predyspozycje zawodowe.

Dla uczniów Gimnazjum nr 17 i Gimnazjum nr 24,

Termin: 23 listopada 2017 (czwartek) i 24 listopada (piątek) godziny 8:00 – 12.30

Miejsce: Pracownia Edukacji Przedzawodwej, Łódź, ul. Franciszkańska 137

Organizator: Krzysztof Makowski

 

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Programowanie i obsługa kas fiskalnych

Cel: kształtowanie umiejętności prowadzenia rozliczeń finansowych i rejestrowania ich przy użyciu kas fiskalnych, programowania kas fiskalnych oraz sporządzania raportów z prowadzonej sprzedaży.

Zakres: programowanie i obsługa kas fiskalnych, regulacje prawne dotyczące rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Adresat usługi: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupy 10 osobowe.

Termin: 23 i 24 listopada 2017, w godzinach 9:00-14:00

ŁCDNiKP, sala 3c

Organizator Donata Andrzejczak

Zajęcia z robotyki dla uczniów gimnazjów: Programowanie i obsługa robotów przemysłowych.

Cel: zapoznanie uczniów z zasadami programowania robotów przemysłowych.

Zakres: wykonywanie przez robota zaprogramowanych ruchów.

Grupy maksymalnie po 6 osób.

Termin: 23 listopada 2017 (czwartek) godzina od 12:00 – 1 do 2 godzin dydaktycznych.

Miejsce: ROEM sala nr 7.

Organizator: Ryszard Zankowski

 

Spotkanie zespołu zadaniowego – wspieranie uczniów uzdolnionych technicznie;

Cel: Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia XVI Konkursu Wiedzy Technicznej dla Szkól Podstawowych;

Koła techniczne w szkołach podstawowych;

Zakres: Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Spotkanie dla nauczycieli techniki i zajęć technicznych szkół podstawowych;

Grupa maksymalnie 10 osób,

Termin: 22 listopada 2017 (środa), godz.14.00,

Przewidywany czas - 4 godziny

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 30, Łódź, ul. Rysownicza 1/3

Organizator: Barbara Preczyńska

 

Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 55- Ręczna obróbka drewna

Cele: stosowanie praktycznych metod działań technicznych, zidentyfikowanie umiejętności manualno-motorycznych uczących się, badanie predyspozycji zawodowych uczących się, właściwa organizacja stanowiska obróbki ręcznej zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczne posługiwanie się narzędziami i wykonywanie czynności technologicznych zgodnie z planem;

Termin: 24 listopada 2017

Przewidywany czas:4 godziny dydaktyczne

Miejsce: Pracownia Edukacji Przedzawodowej, ul. Franciszkanska 137

Organizator: Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska