Efekty prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Aktualności

Z przyjemnością i satysfakcją informuję o efektach prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO, które określono w wyniku dokonanej analizy działalności w latach 2014 – 2016.

W województwie łódzkim rolę instytucji koordynującej działania w  zakresie wychowania komunikacyjnego pełni od wielu lat Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, a w nim Pracownia Edukacji Przedzawodowej.

Działania Pracowni ukierunkowane były m.in. na wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli wychowania komunikacyjnego oraz ich przygotowanie do prowadzenia procesu wychowania  komunikacyjnego oraz pełnienia funkcji lidera - koordynatora w macierzystej placówce.

Głównymi celami prowadzonego wychowania komunikacyjnego są:

-       kształtowanie właściwych nawyków i postaw ucznia  jako uczestnika ruchu drogowego,

-       przygotowanie do samodzielnego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, pasażera i rowerzysty,

-       ukazywanie zagrożeń w różnych sytuacjach drogowych,

-       kształtowanie zachowań chroniących przed wypadkiem,

-       kształtowanie zasad prawidłowego zachowania dziecka w sytuacji gdy jest świadkiem wypadku, w tym udzielania pierwszej pomocy,

-       uzyskanie przez ucznia karty rowerowej.

 

W ramach promowania  edukacji i kultury komunikacyjnej dokonano wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia wychowania komunikacyjnego oraz upowszechniano dobre praktyki edukacyjne, co miało przełożenie na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów

Przeprowadzono:

-       cykl konsultacji grupowych,

-       szkolenie rad pedagogicznych ,

-       spotkania nauczycielskich zespołów zadaniowych,

-       konferencje i seminaria.

Łącznie w formach doskonalenia uczestniczyło ponad 550 osób.

Do szczególnie ważnej tematyki należały:

-       „Po pierwsze bezpieczeństwo – edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży”

-       „Analiza wyników konkursów technicznych, BRD i motoryzacyjnych”

-       „Jestem bezpieczny na drodze - edukacja komunikacyjna najmłodszych uczestników ruchu drogowego”

-       Organizacja  XIII Łódzkiego Turnieju  „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

-       Organizacja etapu powiatowego i wojewódzkiego Turnieju BRD

-       Organizacja etapu powiatowego i wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W ramach projektowania pracy nauczycieli i szkolnych koordynatorów wychowania zorganizowano formy doskonalenia nauczycieli, np.:

-       „Jak przygotować uczniów do zdobycia karty rowerowej?”

-       „Koordynator wychowania komunikacyjnego w szkole”.

Na odnotowanie zasługują również inne prace, m.in.:

-       Organizacja kursów w ramach grantów kuratora oświaty (także dla Skierniewic, Piotrkowa Tryb. i Sieradza),

-       Opracowanie i opublikowanie zeszytów metodycznych, materiałów metodycznych i merytorycznych oraz artykułów,

-       Opracowanie opinii i recenzji na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi, Instytutu Transportu Samochodowego i wydawnictw,

-       Zaprojektowanie i wykonanie wyposażenia przewoźnych miasteczek ruchu drogowego,

-       Zorganizowanie wyposażenia wzorcowej pracowni wychowania komunikacyjnego.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jako jedyna placówka w Polsce, organizuje kursy dla policjantów ruchu drogowego  prowadzących zajęcia edukacyjne z wychowania komunikacyjnego w szkołach. Od wielu lat współpracuje z instytucjami wspierającymi proces wychowania komunikacyjnego, m.in. z Kuratorium Oświaty w Łodzi,  Wydziałami Ruchu Drogowego Komend Łódzkiej i Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym, Automobilklubem, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, motodromami.

Ostatnio zorganizowano:

-       konferencję dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego i zajęć technicznych,

-       działalność Zespołu Zadaniowego ds. Edukacji Komunikacyjnej w I etapie kształcenia,

-  konsultacje grupowe dla nauczycieli i koordynatorów wychowania komunikacyjnego „Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży - rola i znaczenie”,

- część metodyczną kursu dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego.

 

Koordynator prac: Krzysztof Makowski, kierownik Pracowni Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP

 

Janusz Moos

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Kształcenia Praktycznego