Edukacja twórcza i innowacyjna

Aktualności

Nauczyciele, dla których praca pedagogiczna jest twórczym wyzwaniem, a także kreatywni w poszukiwaniu wiedzy uczniowie będą bohaterami IV Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji. Tegoroczną edycję, zaplanowaną na 25 maja, organizują: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przy współpracy Sfery Wiedzy i EduKABE.

Nauczyciele i uczniowie zainteresowani innowacyjnym, twórczym podejściem do edukacji spotkają się, by wymienić doświadczenia, refleksje i porozmawiać o dobrych praktykach. Będą też mogli zobaczyć prezentacje najciekawszych projektów oraz wziąć udział w warsztatach metodycznych.

Przeglądowi towarzyszy konkurs, który zostanie przeprowadzony w dwu kategoriach: kreatywny nauczyciel oraz innowacyjny projekt realizowany przez uczniów.

Każdy uczeń, który uważa, że jego nauczyciel, wychowawca czy pedagog prowadzi w innowacyjny i niestandardowy sposób lekcje, swoją pracę traktuje jak twórcze wyzwanie, inspiruje do myślenia i samodzielnych poszukiwań, „zaraża” twórczymi pomysłami - może zgłosić nominację. Termin do 10 maja, szczegółowe informacje na stronie internetowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (www.przeglad.ahe.lodz.pl).

W konkursie nagrodzeni zostaną także nominowani przez nauczycieli uczniowie, którzy wyróżniają się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązują problemy, wykazują się odwagą w myśleniu i działaniu.

IV Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.