Łódzkie Łabędzie

Aktualności

 

 

Ruszyła V edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2016”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Udział w Konkursie daje możliwość wyróżnienia pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach. Pozwala na promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Realizowana w kolejnych edycjach promocja działań pracodawców została zaakceptowana przez przedsiębiorstwa i szkoły jako ważny element wzajemnej współpracy. Konkurs i jego uroczyste rozstrzygnięcia podczas Gali Finałowej zapisały się na stałe w kalendarzu znaczących, łódzkich imprez edukacyjnych, podczas których laureatom zostały przyznane prestiżowe statuetki Łódzkich Łabędzi.

Cztery edycje Konkursu pozwoliły zaprezentować działania dziewięćdziesięciu nominowanych pracodawców. Statuetki Łódzkich Łabędzi, decyzją Komisji Konkursowej, trafiły do szesnastu pracodawców, a czterem pracodawcom przyznano nagrodę specjalną za kreowanie i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju. Wyróżnienia otrzymało jedenastu pracodawców.

 

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkoła, z którą współpracuje pracodawca. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie zamieszczony jest na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Termin zgłaszania pracodawców do Konkursu upływa 13 stycznia 2017 r.

Do udziału w Konkursie zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Łódź. Udział w Konkursie daje szczególną możliwość wyróżnienia przedsiębiorstw oraz zaprezentowania ciekawych rozwiązań i przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju i warto w nim uczestniczyć.

załączniki: