Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Nr szybkiej informacji: 
75
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW -
WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zaprasza do skorzystania w roku szkolnym 2017/2018 z oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Misją Obserwatorium jest opracowywanie rzetelnej i aktualnej informacji o potrzebach rynku pracy i oczekiwaniach wobec kandydatów poszukujących zatrudnienia. Na bieżąco prowadzi badania popytu na pracę. Są to zarówno ankietowe badania pracodawców, jak również analizy danych zastanych (m.in. ofert pracy oraz informacji o planowanych inwestycjach i kierunkach rozwoju Regionu).

Udział w zajęciach poszerzy wiedzę młodzieży dotyczącą oczekiwań pracodawców oraz możliwości znalezienia zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki regionu łódzkiego, a niezdecydowanym pomoże w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu oraz tematyki zajęć prosimy o kontakt z Anną Gębarowską - Matusiak – specjalistą ds. statystyki i analiz w ORPdE (tel. (42) 678-33-78 wew. 357, amatusiak@wckp.lodz.pl; obserwatorium@wckp.lodz.pl).

Prosimy o przygotowanie sali wyposażonej w komputer, rzutnik multimedialny oraz ekran. Wymieniony sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Opracowała:

Anna Gębarowska-Matusiak

Organizator: 
Anna Gębarowska-Matusiak