KANGUR MATEMATYCZNY 2018

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół z powiatów: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Łódź Wschód, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2018. Z dniem 16 października 2017 r. rozpoczynamy nową XXVII edycję konkursu Matematycznego Kangur 2018. W roku 2018 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek 15 marca 2018r. o godzinie 9.00. Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach wnoszą opłatę 9 zł na konto Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29. Getin Bank S.A. Oddział w Łodzi numer: 25 1560 0013 2026 0040 3869 0006 z dopiskiem (koniecznie!) KANGUR MATEMATYCZNY.

Nauczyciele – szkolni koordynatorzy konkursu "KANGUR 2018" są odpowiedzialni za:

 • założenie konta szkoły na stronie internetowej głównego organizatora
  www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur-mat.pl/szkola_instrukacja.pl )
  w przypadku braku konta szkoły,
 • zgłoszenie uczestników do 31 stycznia  2018 roku drogą elektroniczną oraz przesłanie zgłoszenia szkoły na adres: kangur@wckp.lodz.pl    Po otrzymaniu zgłoszenia szkoły
  i wpłaty na konto, szkoła otrzyma kod szkoły składający się z czterech liter alfabetu,
 •  systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów, w tym m.in. o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród,
 • zgodny z regulaminem przebieg zawodów,
 • Dostarczenie lub wysłanie pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, 92-538   Łódź ul. Czernika 1/3 z dopiskiem Kangur Matematyczny w zaklejonej kopercie   kart odpowiedzi,
 • zebranie  oświadczeń od zgłoszonych uczniów zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych które przechowujemy w szkole,
 • poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które będą dostępne po zalogowaniu się na koncie szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Danutą Węgrowską: 600467171 lub (42) 6739279 lub pocztą elektroniczną: kangur@wckp.lodz.pl

Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2018 i regulamin są umieszczone na stronie głównej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  www.wckp.lodz.pl

Opracowała:

doradca metodyczny matematyki

Danuta Węgrowska

 

 

                                                                                            

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA DLA SZKOLNYCH OPIEKUNÓW KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2018

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przypomina, że koordynatorzy szkolni z terenu Łodzi materiały do przeprowadzenia konkursu KANGUR osobiście lub przez upoważnioną osobę odbierają 13 marca 2018r. w godz. 08.00 – 18.00 w ZSO Nr 8, ul. Czernika 1/3.

Eliminacje konkursu Kangur Matematyczny należy przeprowadzić
w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 9.00.  Na rozwiązanie testu przeznaczonych jest 75 minut. Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu są zawarte w regulaminie konkursu  na stronie internetowej www.wckp.lodz.pl

Bardzo prosimy szkolnych opiekunów konkursu Kangur 2018 o sprawdzenie poprawnego zakodowania karty zgodnie z instrukcją podaną na karcie odpowiedzi. Do wypełniania kart odpowiedzi używamy czarnego lub niebieskiego długopisu. Kart odpowiedzi nie wolno giąć ani poprawiać, będą bowiem sprawdzane komputerowo. W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.

UWAGA: Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu!

W przypadku błędnego zakodowania istnieje możliwość przepisania karty odpowiedzi. Prosimy nie odsyłać zadań konkursowych oraz kart błędnie zakodowanych. Zadania, uczniowie zabierają ze sobą.
Uczniowie nie mogą używać korektora i kalkulatora.

15 marca 2018r. należy karty odpowiedzi dostarczyć do godz18.00
( lub wysłać pocztą - liczy się data stempla pocztowego) do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, 92 – 538 Łódź, ul. Czernika 1/3  z dopiskiem - Kangur Matematyczny. Każda szkoła otrzymuje kopertę zawierającą zadania dla uczniów, karty odpowiedzi oraz kartę, na której umieszczony jest kod szkoły i zgłoszona liczba uczniów z poszczególnych kategorii. Kod szkoły jest ten sam, który został nadany  na koncie szkoły. Prosimy także o wpisanie do tabeli  liczby uczniów według kategorii biorących udział w konkursie Kangur. Jeśli w dniu konkursu uczeń, który wpłacił wpisowe nie zgłosi się na zawody, może za niego wziąć udział w konkursie inny uczeń danej szkoły, startujący w tej samej kategorii.

Każdy uczestnik konkursu oraz Szkolny Koordynator otrzymują w prezencie  upominek.

          Opracowała:

doradca metodyczny matematyki

       Danuta Węgrowska

Organizator: 
Danuta Węgrowska