Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

Nr szybkiej informacji: 
222
Adresat: 
nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 
do przeprowadzenia 

 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas szóstych

 

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 23 lub 24 maja(dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas szóstych danej placówki). 

Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ajachimowska@wckp.lodz.pldo dnia 17 maja 2018roku. W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, liczbę klas i liczbę uczniów, którzy przystąpią do testu (dane szacunkowe) 
oraz zwrotny adres mailowy.

Test zostanie przesłany drogą elektroniczną 21 maja 2018roku  do wszystkich szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie.

Prosimy o przesyłanie wyników (w postaci wypełnionej tabeli EXCEL, przekazanej do szkół razem z testem) do 30 maja 2018. Dane te będą wykorzystane do zbiorczego podsumowania osiągnięć z języka angielskiego uczniów klas szóstych szkół podstawowych uczestniczących w diagnozie.

Opracowała:

Aneta Jachimowska

doradca metodyczny

języka angielskiego

Organizator: 
Aneta Jachimowska