MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Nr szybkiej informacji: 
16
Adresat: 
Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

 

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych na spotkanie w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

 

Celem jest zaprezentowanie:

  • Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,
  • przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle,
  • perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych.

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej posiada najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze mechatroniki. W ramach spotkania przewidziane jest m.in. programowanie robotów.

 

Mechatronika to dziedzina stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Wymagania i potrzeby gospodarki oraz lokalnego rynku pracy powodują, że absolwenci szkół kształcących w zawodach mechatronicznych są nieustannie poszukiwani przez pracodawców.

 

Zainteresowanych nauczycieli wraz z grupami uczniów zapraszamy do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, po uzgodnieniu terminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Kontakt w celu ustalenia terminu spotkania:

jmorawiec@wckp.lodz.pl   lub   daur27@wp.pl

tel. 42 678 33 78   w. 220   lub   w. 223

 

 

Opracowała:

Jadwiga Morawiec i Danuta Urbaniak konsultantki ŁCDNiKP

Organizator: 
Danuta Urbaniak Jadwiga Morawiec