XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nr szybkiej informacji: 
122
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Nauczycielu techniki, rozwijasz u uczniów zainteresowanie techniką, poziom kultury technicznej, kształcisz twórcze postawy wobec problemów techniki? -  Zainspiruj uczniów do udziału w XVI Konkursie Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej  konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom zawodowym.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych do     12 lutego 2018 r. i dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia  (załącznik nr1) oraz zgody rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2) do 16 lutego 2018 r.

W przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i przygotowaniu uczniów pomogą Ci materiały wypracowane przez zespół zadaniowy ds. wspierania uczniów uzdolnionych technicznie. Wystarczy zgłosić potrzebę skorzystania z materiałów na adres basiapreczynska@tlen.pl

Opracowała:

Barbara Preczyńska

Organizator: 
Barbara Preczyńska