Konkurs twórczości technicznej

Mistrz techniki to ja

Kto pamięta, że kiedyś dzieci z patyków, kapsli, kilku kawałków tkanin oraz drewnianych klocków wyczarowywały swoje królestwa zabawy. 

Młodzież nadawała nowe życie starym sprzętom organizując w komórkach i nieużywanych pomieszczeniach swoje bazy, „lokale”, siłownie itp. Stare sukienki po przerobieniu nabierały nowego wystrzałowego wyglądu. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rozpoczęło rekrutację do ostatniej edycji bezpłatnych kursów zawodowych z zakresu mechatroniki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Szkolenia, dostępne dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego, pomogą w podniesieniu kwalifikacji zawodowych lub ukształtowaniu nowych umiej

Łódzkie Łabędzie

Ogłoszona została IX edycja konkursu na wybór 
„Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2021”
organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

 

Prośba o wsparcie

zdjęcie matki z dwojgiem dzieciAnia Lewandowska, nasza koleżanka z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wspaniała mama dwóch 4-letnich chłopców Kuby i Wojtka, zachorowała  na nowotwór złośliwy pnia mózgu. Zdecydowano o podjęciu radio i chemio terapii, jednak to wszystko, co w Polsce można zrobić.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.
 
Adresatami kursu są nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.

Zaproszenie

Ambasada USA w Warszawie i Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz edukatorów do udziału

Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze

To ogromna szansa dla 144 łódzkich nauczycieli! Zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym przedsięwzięciu edukacyjnym, jakie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizuje w oparciu o grant Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem grantu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zapewniamy Państwu:

AKREDYTACJA W PROGRAMIE ERASMUS+ AKCJA 1

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoserdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych  z edukacją na spotkanie informacyjne które odbędzie się 07 października 2021., w godz. 15.00-19.00  na platformie Microsoft Teams.

Uczestnicy dowiedzą się:

SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

 

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI”

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.