Praca edukacyjno - terapeutyczna z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - zajęcia otwarte

Aktualności

ZAPROSZENIE

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP

serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli, pedagogów,  psychologów  oraz doradców zawodowych

na spotkanie

Przysposobienie zawodowe  uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu  umiarkowanym  i znacznym  w Specjalnej Szkole Przysposabiającej
do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3     im. Henryka

Jordana "Jordanówka"w Łodzi
organizowane w ramach cyklu zajęć otwartych prezentujących model pracy
z uczniem niepełnosprawnym.


Spotkanie odbędzie  się 14 grudnia 2016 roku (środa) w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym nr 3  w Łodzi ul. Tkacka 34/36
Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy z dziećmi
z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wszechstronnego
wsparcia

 

 

Harmonogram spotkania:
 

  • 1030- 1050  -  powitanie uczestników, wstępna prezentacja placówki, omówienie  założeń spotkania – Dyrektor Władysław Adam Woźniak
  • 1050 – 1145 - obserwacja zajęć „Wykonanie stroików bożonarodzeniowych” – prowadząca Joanna Wierzejska
  • 1250 1330  -  omówienie zajęć, prezentacja multimedialna nt. specjalnych metod        i form pracy, dyskusja, wymiana doświadczeń – Joanna Wierzejska, Marzenna Mospinek

    Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie Karty zgłoszenia    do 12 grudnia  2016 roku   faxem/pocztą na adres ŁCDNiKP, pocztą elektroniczną wojciechowska@poczta.onet.pl  albo doręczenie osobiście do sekretariatu Centrum (p.209)
załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik Zajecia_otwarte_dla_nauczycieli_w_ SOSW3.docx34.59 KB