KANGUR MATEMATYCZNY 2021

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

.

Komunikat

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2021

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur na wniosek organizatorów regionalnych przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22.04.21 godz.9.00. 

Ze względu na przełożenie zawodów KANGUR na 22 kwietnia .Łódzkie szkoły materiały konkursowe odbiorą 19-20 kwietnia od 8.00 do 16.00
w 47 LO Czernika 1/3 Łódź.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie KANGUR Matematyczny. 
Od 10 stycznia  2021 r. można zgłaszać na kontach szkół uczestników do XXX edycji konkursu Kangur Matematyczny. W roku 2021 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek 22 kwietnia o godzinie 9.00. Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach wnoszą opłatę 10 zł . Szkolni koordynatorzy konkursu "KANGUR 2021" są odpowiedzialni za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:
•Założenie konta szkoły na stronie internetowej głównego organizatora www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur mat.pl/szkola_instrukacja.pl )w przypadku braku konta szkoły.
• Zgłoszenie uczestników do 08 luty 2021 roku drogą elektroniczną oraz przesłanie zgłoszenia szkoły  na adres:kangur@wckp.lodz.pl Po otrzymaniu zgłoszenia szkoły  i wpłaty na konto  : 25 1560 0013 2026 0040 3869 0006 z dopiskiem (koniecznie !) KANGUR MATEMATYCZNY-uczestnicy konkursu zgłoszeni na koncie szkoły zostaną zatwierdzeni.
•Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.
•Zgodny z regulaminem przebieg zawodów.
•Dostarczenie lub wysłanie pocztą kart odpowiedzi w dniu przeprowadzenia konkursu na adres: XLVII Liceum Ogólnokształcące, 92-538 Łódź ul. Czernika 1/3 z dopiskiem Kangur Matematyczny  .
•Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które będą dostępne po zalogowaniu się na konto szkoły 

Zebranie  oświadczeń od zgłoszonych uczniów zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych które przechowujemy w szkole.
W razie dodatkowych pytań po przeczytaniu komunikatów na koncie szkoły prosimy o kontakt telefoniczny z Danutą Węgrowską: 600467171 lub 604157747 lub pocztą elektroniczną: kangur@wckp.lodz.pl
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2021 i regulamin bedą umieszczone na stronie głównej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl 

UWAGA Jeśli konkurs będzie przeprowadzony zdalnie nie będzie nagród a jedynie upominki 1 na 8 uczestników które przydzieli Koordynator szkolny nie biorąc pod uwagę wyników konkursu

Organizator: 
Danuta Węgrowska