Uczniowie

Wokół Księżego Młyna

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej

Wokół Księżego Młyna.

Uczniowie:

  • poszerzą wiedzę na temat ochrony zabytków,
  • poznają historię powstania i rozwoju Imperium Karola Scheiblera,
  • rozwiną zainteresowania naszym miastem i jego historią.

 

Nauczyciele wzbogacą swoje doświadczenia dotyczące organizacji i prowadzenia gry terenowej.

 

Projekt edukacyjny ŁCDNiKP: Matematyczna Piramida

Z radością i satysfakcją informujemy, że projekt edukacyjny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: Matematyczna Piramida, adresowany do uczniów klas drugich liceów i techników, zyskał wsparcie mFundacji. Celem nadrzędnym konkursu Matematyczna Piramida, jest zwiększenie liczby uczniów zainteresowanych matematyką i stworzenie warunków, w których uczący się mogą osiągnąć sukces edukacyjny w tym obszarze.

Jacek Człapiński

doradca metodyczny

REKOMENDACJA KONKURSU ZAWODOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW LOGISTYKA I SPEDYCJA DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

Logistyka i spedycja są obecnie jednymi z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Dlaczego? Przepływy logistyczne i spedycja występują we wszystkich obszarach życia i działania. Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów organizujących przemieszczanie ładunków i osób.

KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia.

KONKURS O SZKODLIWOŚCI KORUPCJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do udziału w VI edycji konkursu O szkodliwości korupcji, którego finał odbędzie się 30 marca 2015 o godz. 12.00 w gmachu ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29, sala 310.

Konkurs został objęty patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacji Augustinea-Jeana Fresnela oraz firmy Plagiat.pl.

MECHATRONIKA W PRAKTYCE TECHNOLOGIE MECHATRONICZNE W RÓŻNYCH OBSZARACH ZAWODOWYCH

EDUKACJA MECHATRONICZNA
W REGIONALNYM OŚRODKU EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

 

Pracownia Edukacji Zawodowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 23 stycznia 2015 r. (piątek)
w godz. 15.30 – 17.30 w Liceum Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 161).

        Gościem Akademii będzie Pan Bogusław Maryniak (nauczyciel etyki Liceum UŁ), który wygłosi wykład na temat:

 

Erazm Majewski i jego „Nauka o cywilizacji”-
polska wersja bergsonizmu.

 

Strony