Uczniowie

I KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazalnych województwa łódzkiego do udziału w I KONKURSIE TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH

Celem konkursu jest prezentacja twórczości technicznej uczniów, rozwijanie ich zainteresowań, promowanie inicjatyw podejmowanych przez uczniów i nauczycieli oraz szkół - inkubatorów postaw twórczych.

Przedmiotem oceny konkursowej będą prace uczniów z zakresu twórczości technicznej oraz sposób ich zaprezentowania.

Konkurs jest jednoetapowy.

CYFROWE PROCESY GRAFICZNE

CYFROWE PROCESY GRAFICZNE

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Zespołem Szkół Poligraficznych zaprasza do udziału w przedsięwzięciu adresowanym do gimnazjalistów, prezentującym atrakcyjny obszar zawodowy.

Proponujemy warsztaty dla uczniów w zakresie:

o  cyfrowej obróbki graficznej

o  różnych technik drukowania i introligatorstwa, w tym produkcji galanterii introligatorskiej

XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Konkurs adresowany  jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do młodzieży, której pasje artystyczne związane są z fotografią, literaturą i sztukami plastycznymi.

Teatralne spotkania z mitologią

VIII PRZEGLĄD GIMNAZJALNYCH TEATRÓW SZKOLNYCH

Teatralne spotkania z mitologią

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów – członków gimnazjalnych zespołów teatralnych oraz ich nauczycieli do udziału w VIII Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych Teatralne spotkania z mitologią.

Cele tegorocznej edycji Przeglądu to:

             -     rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów teatrem,

XII ŁÓDZKI TURNIEJ „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

XII  ŁÓDZKI  TURNIEJ
„PRZYGODA  Z  PRZEPISAMI  RUCHU  DROGOWEGO”

 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów z klas II i III do udziału w kolejnej edycji turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Łodzi. Współorganizatorami turnieju są Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

Cele turnieju to:

VIII KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Konkurs „Zawody przyszłości” w oczach gimnazjalistów ma na celu aktywizowanie młodzieży do kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Pragniemy promować szkolnictwo zawodowe a zwłaszcza zawody, na które jest duże zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Zachęcamy więc do zapoznania się z tym projektem i rozpowszechnienia tej informacji wśród uczniów.

SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2014/2015

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechnienia działań szkół związanych z edukacją zawodową, a w szczególności z kształceniem w zakresie podstaw elektrotechniki zachęca uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych zawodowych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym z Łodzi z włączeniem Pabianic, Zgierza, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Zduńskiej Woli do udziału w VI Konkursie z podstaw elektrotechniki SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI.

Konsultacje grupowe w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Konsultacje grupowe w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP będzie prowadzić w ramach „Innych” usług edukacyjnych konsultacje grupowe w zakresie udzielania informacji na temat zmian w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem materiałów i danych Biblioteki Zasobów Informacyjnych Obserwatorium. Jest to szczególna biblioteka, która składa się z dwóch części: elektronicznej i tradycyjnej.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 17 października 2014 r. (piątek)
w godz. 15.30 – 17.30 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi
(ul. Pomorska 16).

        Gościem Akademii będzie Pan dr Wojciech Wożniak (nauczyciel języka polskiego
w IV LO w Łodzi), który wygłosi wykład na temat:

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, i wszystkie osoby zainteresowane refleksją filozoficzną na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 26 września 2014 r. (piątek)  w godz. 15.30 – 17.30 w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Łodzi (ul. Obywatelska 57).

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych Twórców (sekcja uczniowska i dziecięca) i Twórczej Szkoły Komputerowej.

Uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do 27 września 2014 roku Kart zgłoszenia udostępnionych na stronie WWW Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (www.wckp.lodz.pl).

JAK MÓWIĆ ABY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO ? zajęcia edukacyjne dla uczniów

JAK  MÓWIĆ  ABY  NAS  SŁYSZANO  I  ROZUMIANO ?

zajęcia  edukacyjne  dla  uczniów

 

Adresaci:   uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Do wiadomości:   dyrektorzy szkół, wychowawcy

              

Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza na zajęcia z dykcji i ekspresji mowy wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani kształceniem swoich umiejętności w zakresie autoprezentacji.

Strony