Uczniowie

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 12 czerwca 2015 r. (piątek) w godz. 15.45 – 16.45 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
(ul. Więckowskiego 41).

Gala podsumowująca konkursy odbywające się w ramach XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych

16 kwietnia na Gali w Muzeum Miasta Łodzi podsumowano konkursy odbywające się w ramach XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Hasło festiwalowe brzmiało „Ja czytam, ty czytasz, my czytamy”. Do konkursów przystąpiło ponad 13 tysięcy uczniów z 116 szkół. Konkursy odbywały się na trzech poziomach edukacyjnych. Wszyscy uczniowie czytali lektury. Ideą konkursów było pokazanie, że lektury szkolne są ciekawe. Można je czytać pięknie solo i w duecie.

Erasmus+ „EuroAktywni” – spotkanie informacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Łódzcy Regionalni Konsultanci Programu Erasmus + wraz z organizatorami: Instytutem Nowych Technologii oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży spotkanie informacyjne Erasmus+ „EuroAktywni” promujące udział młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą w projektach międzynarodowych.

Czwarty Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych „Łódź na morzu wyobraźni”

Czwarty Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych „Łódź na morzu wyobraźni” pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. (piątek) w godz. 18.00 – 19.00 w łódzkim Planetarium (ul. Pomorska 16).

        Gościem Akademii będzie tym razem dr hab. Maciej Woźniczka , który wygłosi wykład na temat:

Filozofia przyrody

IX DNI JAPOŃSKIE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB YAKUMO-GOTO ORAZ WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Wszystkie osoby zainteresowane kulturą, sztuką, militariami, językiem i religią Japonii serdecznie zaprasza się na IX Dni Japońskie. Dwudniowe spotkanie będzie miało miejsce
w dniach 25-26 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Łódzkim, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41, aula T1. Wstęp wolny.

Program:

25 kwietnia 2015, sobota

11.00

Otwarcie IX Dni Japońskich na UŁ

Wokół Księżego Młyna

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej

Wokół Księżego Młyna.

Uczniowie:

  • poszerzą wiedzę na temat ochrony zabytków,
  • poznają historię powstania i rozwoju Imperium Karola Scheiblera,
  • rozwiną zainteresowania naszym miastem i jego historią.

 

Nauczyciele wzbogacą swoje doświadczenia dotyczące organizacji i prowadzenia gry terenowej.

 

Projekt edukacyjny ŁCDNiKP: Matematyczna Piramida

Z radością i satysfakcją informujemy, że projekt edukacyjny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: Matematyczna Piramida, adresowany do uczniów klas drugich liceów i techników, zyskał wsparcie mFundacji. Celem nadrzędnym konkursu Matematyczna Piramida, jest zwiększenie liczby uczniów zainteresowanych matematyką i stworzenie warunków, w których uczący się mogą osiągnąć sukces edukacyjny w tym obszarze.

Jacek Człapiński

doradca metodyczny

REKOMENDACJA KONKURSU ZAWODOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW LOGISTYKA I SPEDYCJA DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

Logistyka i spedycja są obecnie jednymi z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Dlaczego? Przepływy logistyczne i spedycja występują we wszystkich obszarach życia i działania. Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów organizujących przemieszczanie ładunków i osób.

KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia.

KONKURS O SZKODLIWOŚCI KORUPCJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do udziału w VI edycji konkursu O szkodliwości korupcji, którego finał odbędzie się 30 marca 2015 o godz. 12.00 w gmachu ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29, sala 310.

Konkurs został objęty patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacji Augustinea-Jeana Fresnela oraz firmy Plagiat.pl.

MECHATRONIKA W PRAKTYCE TECHNOLOGIE MECHATRONICZNE W RÓŻNYCH OBSZARACH ZAWODOWYCH

EDUKACJA MECHATRONICZNA
W REGIONALNYM OŚRODKU EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

 

Pracownia Edukacji Zawodowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 23 stycznia 2015 r. (piątek)
w godz. 15.30 – 17.30 w Liceum Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 161).

        Gościem Akademii będzie Pan Bogusław Maryniak (nauczyciel etyki Liceum UŁ), który wygłosi wykład na temat:

 

Erazm Majewski i jego „Nauka o cywilizacji”-
polska wersja bergsonizmu.

 

Strony