Uczniowie

Zaproszenie do udziału w konferencji

KSZTAŁCENIE MODUŁOWO – ZADANIOWE
 W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

SPOTKANIA Z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia zorganizowane w związku z konkursem historycznoliterackim Henryk Sienkiewicz – w 170. rocznicę urodzin 100. rocznicę śmierci, ogłoszonym przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Konkurs ma charakter tematyczny i odbędzie się tylko raz. Celem Konkursu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i literaturze epoki pozytywizmu, pokazanie ich związków z innymi rodzajami sztuk, wskazanie na uniwersalny charakter twórczości pisarza.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rekomenduje Otwarte Drzwi Pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, uczniów gimnazjów wraz z rodzicami na Otwarte Drzwi Pracowni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Al. Politechniki 38. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w godzinach 16.00-18.00

    Tego dnia będzie można:

PETANQUE – POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW MINI TURNIEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zapraszamy  nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół  ponadgimnazjalnych na 5 godzinne warsztaty metodyczne:

Udział w warsztatach umożliwi poznanie:

  • przepisów  gry w bule i nauki rzutów,
  • zasad organizacji zawodów sportowych w bule,
  • alternatywnych form aktywności ruchowej do zastosowania w szkole.

 

Konkurs zawodowy o zasięgu ogólnołódzkim „SZKOLNA LIGA MECHATRONIKI”

Tradycją lat ubiegłych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje ogólnołódzki konkurs zawodowy „Szkolna Liga Mechatroniki”.

Celem konkursu jest m.in. stworzenie możliwości zaprezentowania przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie mechatroniki, a także wyłonienie oraz wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie projektowania, programowania i uruchamiania układów i urządzeń mechatronicznych.

INFORMACJA dla nauczycieli chemii w szkołach ponadgimnazjalnych

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 16 maja 2016 r., godz. 1200.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe przeprowadzone będą w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

Czas trwania - 90 minut.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 11.03.2016 r. (piątek) w godz. 15.30 – 16.30 w gmachu IV Liceum Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi (ul. Pomorska 16),  w auli na I piętrze . Gościem MAF będzie dr Wojciech Woźniak, który wygłosi wykład na temat:

Strony