Uczniowie

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) w godz. 15.45 – 16.30 w gmachu Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (ul. Pomorska 161). Gościem MAF będzie dr Bogusław Maryniak, który wygłosi wykład na temat:

ZAWODOWIEC 2016

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 zaprasza wszystkich gimnazjalistów z województwa łódzkiego do udziału w VI edycji konkursu ZAWODOWIEC 2016.

Celem konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów oraz popularyzowanie ciekawych i poszukiwanych na lokalnym rynku pracy zawodów.

Konkurs został objęty honorowymi patronatami:

IX KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie należy umieć rozpoznawać rynek pracy a w szczególności zawody, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 15.10.2015 r. w godz. 15.45 – 16.30 w gmachu Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (ul. Pomorska 161). Gościem MAF będzie dr Bogusław Maryniak, który wygłosi wykład na temat:

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „NORMALIZACJA I JA” na temat STOSOWANIE NORM GWARANCJĄ JAKOŚCI WYROBÓW I USŁUG

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych z edukacją normalizacyjną w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 zachęca wszystkich uczniów, nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w IV Konkursie „Normalizacja i ja”.

Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP

Zaproszenie

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji:

 Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

Program konferencji obejmuje:

ZAJĘCIA „OLIMPIJSKIE” Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Pracowania Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  i doradca metodyczny ds. matematyki zapraszają uczniów i nauczycieli  zainteresowanych wspólnym rozwiązywaniem problemów, z jakimi można spotkać się w trakcie zawodów olimpiady matematycznej, na zajęcia pozalekcyjne.

KONKURSY W CENTRUM

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2015/2016, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

Konferencja - Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają na  konferencję zatytułowaną  Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.  Jest jedną z szesnastu regionalnych konferencji organizowanych w Polsce w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju.

Strony