Uczniowie

XV KONKURS MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI PO ŁODZI MOJA DZIELNICA

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają uczniów klas drugich gimnazjów do udziału
w XV edycji  Konkursu  Matematyczne wędrówki po Łodzi.  Moja Dzielnica.

Szczegółowe informacje o konkursie są zawarte w Regulaminie konkursu, który jest opublikowany na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego   www.wckp.lodz.pl

 

Konsultacja grupowa

XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (organizacja etapu szkolnego)

Podczas warsztatów uczestnicy:

  • przeanalizują najważniejsze zapisy regulaminu OLiJP
  • zapoznają się z wymaganiami na poszczególne etapy Olimpiady Polonistycznej oraz z zestawami przykładowych zadań konkursowych
  • otrzymają zaświadczenie i pakiet materiałów wspierających

Konsultacje grupowe dla uczniów

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, we współpracy z Pracownią Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP zapotrzebowania na przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 przez specjalistów Obserwatorium zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Zaproszenie

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137
zaprasza wszystkich gimnazjalistów wraz z opiekunami na warsztaty organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom gimnazjów zawodów branży spożywczej oraz zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkoły.

Warsztaty odbywać się będą w dniach:

od wtorku 18.10.2016 r. do piątku 21.10.2016r. w godzinach od 10.00-14.00.

Tematyka warsztatów:

XII Konkurs Fotograficzny Fotografujemy zjawiska fizyczne i chemiczne w Łodzi

Udział w  konkursie, między innymi, umożliwi:

-  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

- stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu,

- wzbogacenie form pracy z uczniami.                      

Regulamin Konkursu dostępny na stronie ŁCDNiKP

 

Liczba godzin

20

Planowany termin zajęć

24.10.2016

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 30 września 2016 r. (piątek) w godz. 15.30 – 16.30 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej (ul. Pomorska 16).

Spotkania w Akademii w ramach cyklu Filozoficzne konteksty literatury zainauguruje wykład dr. Wojciecha Woźniaka:

Kurs kwalifikacyjny

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2016/2017 kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia.

Konsultacje grupowe

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP będzie prowadzić w ramach „Innych” usług edukacyjnych konsultacje grupowe w zakresie udzielania informacji na temat zmian w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem materiałów i danych Biblioteki Zasobów Informacyjnych Obserwatorium. Jest to szczególna biblioteka, która składa się z dwóch części: elektronicznej i tradycyjnej.

Zaproszenie do udziału w konferencji

KSZTAŁCENIE MODUŁOWO – ZADANIOWE
 W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

SPOTKANIA Z HENRYKIEM SIENKIEWICZEM SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia zorganizowane w związku z konkursem historycznoliterackim Henryk Sienkiewicz – w 170. rocznicę urodzin 100. rocznicę śmierci, ogłoszonym przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Konkurs ma charakter tematyczny i odbędzie się tylko raz. Celem Konkursu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i literaturze epoki pozytywizmu, pokazanie ich związków z innymi rodzajami sztuk, wskazanie na uniwersalny charakter twórczości pisarza.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rekomenduje Otwarte Drzwi Pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, uczniów gimnazjów wraz z rodzicami na Otwarte Drzwi Pracowni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Al. Politechniki 38. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w godzinach 16.00-18.00

    Tego dnia będzie można:

PETANQUE – POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW MINI TURNIEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zapraszamy  nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół  ponadgimnazjalnych na 5 godzinne warsztaty metodyczne:

Udział w warsztatach umożliwi poznanie:

  • przepisów  gry w bule i nauki rzutów,
  • zasad organizacji zawodów sportowych w bule,
  • alternatywnych form aktywności ruchowej do zastosowania w szkole.

 

Konkurs zawodowy o zasięgu ogólnołódzkim „SZKOLNA LIGA MECHATRONIKI”

Tradycją lat ubiegłych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje ogólnołódzki konkurs zawodowy „Szkolna Liga Mechatroniki”.

Celem konkursu jest m.in. stworzenie możliwości zaprezentowania przez uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie mechatroniki, a także wyłonienie oraz wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie projektowania, programowania i uruchamiania układów i urządzeń mechatronicznych.

INFORMACJA dla nauczycieli chemii w szkołach ponadgimnazjalnych

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 16 maja 2016 r., godz. 1200.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe przeprowadzone będą w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

Czas trwania - 90 minut.

SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie MAF, które odbędzie się 11.03.2016 r. (piątek) w godz. 15.30 – 16.30 w gmachu IV Liceum Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi (ul. Pomorska 16),  w auli na I piętrze . Gościem MAF będzie dr Wojciech Woźniak, który wygłosi wykład na temat:

Strony