Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematykasortuj malejąco Adresaci
243 Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597) tj.: nauczyciele mianowani lub dyplomowani, czynni zawodowo oraz zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele