Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematykasortuj malejąco Adresaci
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
151 Konkurs BHP jest ważne, może być również interesujące Nauczyciele
178 Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
114 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE” Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
193 WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele
122 XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
192 zajęcia modelowe dla nauczycieli wychowania fizycznego Ewa Sprawka
130 „ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej