Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematykasortuj malejąco Adresaci
112 Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów Uczniowie i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liderzy doradztwa zawodowego
145 Czy umiesz zdrowo się odżywiać? Nauczyciele wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych: nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie.
91 E-learningowy kurs Metodyka kształcenia dorosłych Nauczyciele
137 FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI Nauczyciele
142 FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH Dyrektorzy
153 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH Nauczyciele
155 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY 

Eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego Nauczyciele
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
154 MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH nauczyciele
111 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
114 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE” Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
133 Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: Nauczyciele
128 Profilaktyka zintegrowana a bezpieczna szkoła Dyrektorzy łódzkich szkół
150 Seminarium Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej 
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy Nauczyciele
156 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Nauczyciele
152 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH i GIMNAZJÓW (planujących podjęcie pracy w szkołach kończących się maturą) Nauczyciele
138 XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów Nauczyciele
144 XIII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego
124 XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego” Nauczyciele i uczniowie
122 XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
130 „ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej
147 … o neuropedagogice z rozsądkiem Nauczyciele