Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematykasortuj malejąco Adresaci
104 Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka Nauczyciele, uczniowie
114 DNI KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W ŁODZI dyrektory, nauczyciele
109 KONKURS - MATEMATYCZNA PIRAMIDA Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
110 Konkurs dla uczniów Nauczyciele i uczniowie
117 Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ” Nauczyciele
118 Konkurs „Co wiem o mechatronice?” Nauczyciele
107 Prezentacja projektu uczniowie i nauczyciele
112 Rozwijanie kompetencji kluczowych w kształceniu chemicznym Nauczyciele chemii w szkołach podstawowych i gimnazjach
102 VII edycja projektu W poszukiwaniu Mistrza… Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, SOSW
93 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nauczyciele
96 Wokół nowych lektur i zagadnień językowych – kształcenie polonistyczne w szkole ponadpodstawowej Nauczyciele
113 Wykorzystanie wybranych funkcji Excela i Worda w pracy sekretariatu - poznanie i usprawnienie pracy poprzez ich praktyczne zastosowanie pracownicy administracji szkolnej i inni pracownicy szkół zajmujący się przetwarzaniem informacji
98 XIV TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ Uczniowie, nauczyciele
92 XVI Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele koordynatorzy wychowania komunikacyjnego
89 XVII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nauczyciele techniki
103 Zróbmy sobie kulturę… Dyrektorzy Przedszkoli