Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
14 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nauczyciele
17 KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI I WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO Nauczyciele
23 KONERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ Dyrektorzy
16 Kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się Nauczyciele
22 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Nauczyciele
3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie? Nauczyciele i pedagodzy
6 KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY Uczniowie, nauczyciele.
25 KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA WF – OFERTA DOSKONALENIA Nauczyciele
18 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO Nauczyciele
29 Warsztaty filmoznawcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Uczniowie
11 Konferencja Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w łódzkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
12 KONFERENCJA Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych
15 VII Weekend z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie” Nauczyciele
10 WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH LOGISTYCZNYCH, EKONOMICZNYCH I HANDLOWYCH Nauczyciele
26 Wychowanie komunikacyjne – wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko w ruchu drogowym Nauczyciele
1 Kontynuacja kursów języka angielskiego dyrektorzy i wicedyrektorzy łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
21 Warsztaty metodyczne Nauczyciele
13 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Nauczyciele
2 Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego
9 GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Dyrektorzy
20 KONSULTACJE GRUPOWE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ NA TEMAT RYNKU PRACY I JEGO POTRZEB dyrektorzy, nauczyciele
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
4 Organizacja pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele świetlic szkolnych w Łodzi
19 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Rodzice, uczniowie, nauczyciele