Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
153 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH Nauczyciele
163 „KABBADI brzmi jak BEREK” nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
160 SZKOLNY WARSZTAT DZIANINY Nauczyciele
111 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
169 W jaki sposób dostosować warunki i formy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Nauczyciele
162 Nauczyciel i uczeń w obliczu zagrożeń internetowych Nauczyciele
174 FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI Dyrektorzy przedszkoli
168 Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego Nauczyciele wychowania fizycznego
172 MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz nauczyciele zainteresowani edukacją filozoficzną
165 FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH Dyrektorzy Szkół i Placówek Specjalnych
124 XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego” Nauczyciele i uczniowie
164 KURS I POMOCY nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
161 Konferencja Dyrektorzy, nauczyciele, doradcy, konsultanci, specjaliści, zajmujący się edukacją przyrodniczą.
166 Szkoła w chmurze Nauczyciele, dyrektorzy
175 Przygoda z książką w szkole podstawowej Nauczyciele
118 ZAPROSZENIE NA WARSZTATY Nauczyciele matematyki
171 Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka Nauczyciele
144 XIII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego
151 Konkurs BHP jest ważne, może być również interesujące Nauczyciele
122 XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
114 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE” Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
130 „ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele