Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
204 FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK SPECJALNYCH oraz PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH Dyrektorzy
200 KRAINA DZIKIEJ KACZKI oferta edukacyjna - Bronowice k.Brzezin Zainteresowani wszystkich typów placówek oświatowych a w szczególności nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
208 ZAPROSZENIE, Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na kolejne warsztaty na temat: Nauczyciele
178 Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
212 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI GIMNAZJÓW i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH planujących podjęcie pracy w szkołach kończących się maturą Nauczyciele
201 Szkolne Kąciki Prawne Nauczyciele i dyrektorzy
201 Szkolne Kąciki Prawne wszyscy
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele