Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
137 I Regionalna Konferencja Mechatroniczna IV Rewolucja Przemysłowa. Mechatronika w praktyce szkolnej. dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
157 SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH Nauczyciele wychowania fizycznego
150 ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. PALETA FITNESS nauczyciele wychowania fizycznego szkół z Gimnazjów I Szkół Ponadgimnazjalnych
123 Kurs języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej dyrektorzy i wicedyrektorzy łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
149 KAMISHIBAI w edukacji regionalnej Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic
144 VIII KONKURS O SZKODLIWOŚCI KORUPCJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
156 Konferencja dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, języka polskiego gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, języka polskiego gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych
153 Zaproszenie na warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych
168 ZAPROSZENIE Nauczyciele i uczniowie
148 Zaproszenie dla nauczycieli z wszystkich typów szkół i placówek Nauczyciele
161 IV edycji konkursu Łódź Miastem Talentów Nauczyciele i uczniowie
164 Interaktywne quizy dla geografów Nauczyciele
165 Wykorzystanie aplikacji (i nie tylko) na lekcjach języka angielskiego Nauczycielki i nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół.
147 Konferencja „Technologie informacyjne wspierające kreatywność ucznia i nauczyciela” Nauczyciele
128 XVIII KONKURS „Województwo w sercu Polski” Nauczyciel
155 OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI NA XX ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji
151 Zaproszenie na warsztaty Nauczyciele wychowania fizycznego, fizyki, matematyki.
Wychowanie do wartości z zastosowaniem metody dramy Pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, psycholodzy wszystkich typów szkół.
118 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ Nauczyciele
159 Nauczyciel do zadań specjalnych Nauczyciele i pedagodzy
130 INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praca nie szkodzi. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi
125 XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski Przedsiębiorca w obliczu wyzwań gospodarki XXI” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa łódzkiego
160 Seminarium Energooszczędne i nowoczesne budownictwo Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
133 XV KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczycielu
78 Zaproszenie do V edycji projektu W poszukiwaniu Mistrza… Uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice,
167 IV KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nauczyciele
166 VIII Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych
115 OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017) Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
95 Konkurs Techniczny MISTRZ TECHNIKI TO JA Nauczyciele, uczniowie
57 Zaproszenie na zajęcia otwarte Nauczyciele pedagodzy
58 Konsultacje grupowe dla uczniów Uczniowie gimnazjów, liceów ogólnokształcących, wszystkich typów szkół zawodowych
85 X PRZEGLĄD GIMNAZJALNYCH TEATRÓW SZKOLNYCH Nauczyciele
69 AKTYWNY OBYWATEL Nauczyciele