Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
198 Wirtualna Rzeczywistość w Sporcie Nauczyciele
64 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele matematyki
55 Warsztaty metodyczne Nauczyciele
74 FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA Dyrektorzy
66 Origami w pracy nauczyciela, jako forma wspomagania rozwoju dziecka Nauczyciele
76 FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH „ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” dyrektorzy
44 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
42 O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU Nauczyciele
68 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nauczyciele
57 Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach Nauczyciele i uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie dotychczasowych gimnazjów
20 KONSULTACJE GRUPOWE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ NA TEMAT RYNKU PRACY I JEGO POTRZEB dyrektorzy, nauczyciele
9 GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Dyrektorzy
78 Warsztaty metodyczne Nauczyciele
54 Kurs dla nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat Nauczyciele - bibliotekarze
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
67 Jak komunikować, żeby inspirować? Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
73 VI FORUM MLODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE Uczniowie, nauczyciele.
4 Organizacja pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele świetlic szkolnych w Łodzi
71 Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów Uczniowie, nauczyciele i rodzice
19 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Rodzice, uczniowie, nauczyciele