Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
122 Jak motywować do zmiany?- praca z rodziną alkoholową. Wychowawcy, pedagodzy szkolni.
46 XV KONKURS MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI PO ŁODZI MOJA DZIELNICA Uczniowie klas drugich gimnazjów
127 Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych dyrektorzy
123 Kurs języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej dyrektorzy i wicedyrektorzy łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
128 XVIII KONKURS „Województwo w sercu Polski” Nauczyciel
118 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ Nauczyciele
125 XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski Przedsiębiorca w obliczu wyzwań gospodarki XXI” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa łódzkiego
78 Zaproszenie do V edycji projektu W poszukiwaniu Mistrza… Uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice,
115 OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017) Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
95 Konkurs Techniczny MISTRZ TECHNIKI TO JA Nauczyciele, uczniowie
57 Zaproszenie na zajęcia otwarte Nauczyciele pedagodzy
58 Konsultacje grupowe dla uczniów Uczniowie gimnazjów, liceów ogólnokształcących, wszystkich typów szkół zawodowych
85 X PRZEGLĄD GIMNAZJALNYCH TEATRÓW SZKOLNYCH Nauczyciele
69 AKTYWNY OBYWATEL Nauczyciele