Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
94 Podstawy programowania w wizualnym języku obiektowym Scratch Nauczyciele
106 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna praktyce szkolnej/przedszkolnej Nauczyciele
82 Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w rozwijaniu zdolności manualnych uczniów Nauczyciele techniki, plastyki, nauczyciele pracujący w świetlicach i wszyscy zainteresowani
103 VIII KONKURS STATYSTYKA W KARIERZE Nauczyciele i uczniowie gimnazjów.
120 Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły Nauczyciele
110 Miękka biżuteria - pomysł na prezent nie tylko pod choinkę nauczyciele techniki, plastyki, nauczyciele pracujący w świetlicach,
117 TWOJA TWÓRCZOŚĆ W ŚWIETLICY Nauczyciele świetlic i wychowawcy
63 O REGULAMINIE KONKURSU PRAWIE WSZYSTKO Nauczyciele
108 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO Nauczyciele
87 XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów Nauczyciele
100 V FORUM MLODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE Nauczyciele, uczniowie
116 XVI Ogólnołódzkim Konkursie Przyrodniczym Nauczyciele i uczniowie
37 Ciekawy projekt dla młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych
81 Spotkania zespołu metodycznego i konsultacje grupowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dotyczące
 racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi Nauczyciele
110 Najnowsze informacje o łódzkim rynku pracy! WSZYSCY ZAINTERESOWANI
91 E-learningowy kurs Metodyka kształcenia dorosłych Nauczyciele
112 Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów Uczniowie i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liderzy doradztwa zawodowego
111 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
114 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE” Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele