Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Z Białą Fabryką w tle, antologia prac pokonkursowych Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 9 zł
Akademia Młodych Twórców w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Sławomir Szaruga 2 zł
Między teorią a praktyką (wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży), Jadwiga Konieczna (red.), Mariola Antczak (red.) 14 zł
Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia si Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.) 19 zł
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym Janusz Moos (red.) 12 zł
Bezpieczny świat dziecka Hanna Derewlana 5 zł
Mój samorząd w mojej szkole Piotr Janicki (red.) 7 zł
Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych, Dorota Ceran, (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis Dorota Ceran 0 zł
Poradnictwo zawodowe bliżej uczącego się Małgorzata Sienna (red.) 12 zł
Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku, Przykładowe testy egzaminacyjne z języka polskiego Jolanta Bielecka, Andrzej Melson 5 zł
Z prac nad tworzeniem warunków do organizowania zewnętrznego egzaminu zawodowego Janusz Moos (red.), Maria Suliga (red.) 7 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), BIAŁE BALONIKI – scenariusze zajęć, Zeszyt drugi Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Monika Dobrowolska 0 zł
Nowe horyzonty i problemy badawcze psychologii twórczości, O istocie i mechanizmach pasji prof. dr hab. Stanisław I. Popek 2 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
Poradnik dla koordynatorów/organizatorów konkursów szkolnych (Trzy koncepcje organizacji konkursów szkolnych), red. Alicja Oleska 1 zł
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy rynku pracy (ekspertyza), Analizy i badania nr 17 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 7 zł
Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, Analizy i Badania nr 21 Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski 4 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w branżach: „Finanse, ekonomia”, „Księgowość, audyt, podatki”, „Logistyka, spedycja, dystrybucja”, w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku, Analizy i badania nr 19 Leszek Kuras 6 zł

Strony