Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
Łódź w liczbach, zbiór zadań z zakresu matematyki i edukacji regionalnej Barbara Muras, Piotr Machlański, Janusz Moos 11 zł
Bezpieczny świat dziecka Hanna Derewlana 5 zł
Podróż do krainy wartości (materiały wspomagające pracę nauczyciela w zakresie wprowadzenia dzieci w świat wartości uniwersalnych), Beata Wosińska (red.) 12 zł
Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych, Dorota Ceran, (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis Dorota Ceran 0 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi Danuta Węgrowska (red.) 8 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), BIAŁE BALONIKI – scenariusze zajęć, Zeszyt drugi Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Monika Dobrowolska 0 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 27 zł
Z Białą Fabryką w tle, antologia prac pokonkursowych Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 9 zł
Między teorią a praktyką (wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży), Jadwiga Konieczna (red.), Mariola Antczak (red.) 14 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZARNOKSIĘŻNIK OZ – scenariusze zajęć, Zeszyt SIÓDMY Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? Scenariusze zajęć dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych + płyta z materiałami Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Iwona Kapela, Anna Zientalska, Jolanta Kacprzak 0 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym Janusz Moos (red.) 12 zł
Mój samorząd w mojej szkole Piotr Janicki (red.) 7 zł

Strony