Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Konkursy w roku szkolnym 2012/2013 Elżbieta Bytniewska 2 zł
Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Andrzej Żelasko 8 zł
Praca z uczniem zdolnym, Zeszyt nr 5 Grażyna Adamiec(red.), Anna Siennicka (red.) 9 zł
Wędrówki z ortografią V Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), MOMO – scenariusze zajęć, Zeszyt szósty Anna Jadwiga Nowak, Olga Jagnicka, Marta Grzelak 0 zł
Lider w edukacji Janusz Moos (red) 13 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna Ewa Maj 4 zł
Procedury postępowania w przypadkach aktów terroru i w innych sytuacjach kryzysowych (Materiał pomocniczy dla wychowawców i nauczycieli przysposobienia obronnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Jan Dobrowolski 5 zł
Wędrówki z ortografią VI Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Dachy Europy XI, sławni fizycy (scenariusze projektów edukacyjnych), Zeszyt metodyczny nr 32 Włodzimierz Nawrocki (red.) 7 zł
Łódzki Festiwal Bibliotek szkolnych 2001-2011 Joanna Pastusiak (red.) 8 zł
Plany metodyczne w ujęciu czynnościowym z wychowania fizycznego, Zeszyt Metodyczny nr 14 Teresa Libiszewska-Gozdan (red.) 9 zł
Program nauczania z wychowania fizycznego UMIEĆ-WIEDZIEĆ-CHCIEĆ- IV etap edukacyjny, Poradnik metodyczny Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan, Wojciech Ulatowski 13 zł
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki -z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego- (studium przypadku dla regionu łódzkiego), Analizy i badania nr 20 Elżbieta Ciepucha 6 zł
Design project, conversion as a vocabulary building process, Zeszyt metodyczny nr 5 Ewa Jastrzębska 2 zł
Łódź – nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację, czyli diagnoza-problem i rozwiązania), Barbara Muras (red.) 4 zł
Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych red: Janusz Moos, Barbara Wrąbel, Elżbieta Ciepucha 3 zł
Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” – zestawienie szczegółowych wyników badań – (wyłącznie do użytku wewnętrznego), Analizy i badania nr 6 Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 5 zł
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunku kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Analizy i Badania nr 24 Elżbieta Ciepucha 3 zł

Strony