Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), KRÓLOWA ŚNIEGU – scenariusze zajęć, Zeszyt piąty Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Agata Siuta (red.) 0 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Jak wdrażać metodę projektów w kształceniu zawodowym, Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego, Zeszyt nr 1 Grażyna Adamiec (red.), Anna Siennicka (red.) 5 zł
Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi Danuta Węgrowska (red.) 8 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 27 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), MOMO – scenariusze zajęć, Zeszyt szósty Anna Jadwiga Nowak, Olga Jagnicka, Marta Grzelak 0 zł
Z Białą Fabryką w tle, antologia prac pokonkursowych Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 9 zł
Między teorią a praktyką (wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży), Jadwiga Konieczna (red.), Mariola Antczak (red.) 14 zł
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
Dachy Europy XI, sławni fizycy (scenariusze projektów edukacyjnych), Zeszyt metodyczny nr 32 Włodzimierz Nawrocki (red.) 7 zł
Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym Janusz Moos (red.) 12 zł
Mój samorząd w mojej szkole Piotr Janicki (red.) 7 zł
Poradnictwo zawodowe bliżej uczącego się Małgorzata Sienna (red.) 12 zł
Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku, Przykładowe testy egzaminacyjne z języka polskiego Jolanta Bielecka, Andrzej Melson 5 zł
Design project, conversion as a vocabulary building process, Zeszyt metodyczny nr 5 Ewa Jastrzębska 2 zł
Z prac nad tworzeniem warunków do organizowania zewnętrznego egzaminu zawodowego Janusz Moos (red.), Maria Suliga (red.) 7 zł
Nowe horyzonty i problemy badawcze psychologii twórczości, O istocie i mechanizmach pasji prof. dr hab. Stanisław I. Popek 2 zł

Strony