Nauczyciele

Spotkanie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotyczące stosowania metod aktywizujących w edukacji humanistycznej

W imieniu Ośrodka KARTA – w porozumieniu z Dyrekcją Festiwalu Łódź Czterech Kultur oraz Urzędem Miasta Łodzi, wspólnie z łódzkim Stowarzyszeniem Topografie – zwracam się do Państwa z propozycją wspólnego spotkania, dotyczącego metod aktywizacji młodzieży w obszarze historii najnowszej (historia, język polski, WOS).

Strony