Nauczyciele

Warsztaty Grota solna –zdrowy styl życia

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Pragniemy poinformować, że Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej ŁCDNiKP, nawiązała współpracę z firmą Grota Solna „Relax”, w ramach której zaplanowano warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Grota solna –zdrowy styl życia

Celem spotkania jest poznanie właściwości leczniczych soli i jej funkcji w organizmie oraz  promocja miejsc w Łodzi, sprzyjających zdrowiu i odnowie biologicznej.

 

AKADEMIA POMIARU DLA NAUCZYCIELI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

AKADEMIA POMIARU

 

DLA NAUCZYCIELI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają nauczycieli liceów ogólnokształcących  do udziału w kolejnych spotkaniach metodycznych Akademii Pomiaru.

Celem kolejnych zajęć Akademii jest wypracowanie przez  nauczycieli zadań do nowej podstawy programowej.

 

AKADEMIA POMIARU

AKADEMIA POMIARU

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów  do udziału w kolejnych spotkaniach metodycznych Akademii Pomiaru.

Celem kolejnych zajęć Akademii jest wypracowanie przez  nauczycieli zadań do nowej podstawy programowej.

 

Tematyka spotkań listopadowych dotyczyć będzie:

„Programowanie i Obsługa Kas Fiskalnych”

Modelowe zajęcia edukacyjne

dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

„Programowanie i Obsługa Kas Fiskalnych”

 

 

Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli do udziału w 6 godzinnych modelowych zajęciach edukacyjnych  „Programowanie i obsługa kas fiskalnych”, które odbędą się w siedzibie ŁCDNiKP  ul. Kopcińskiego 29 - sala 3 C, w dniach:

 

Cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym (w rozumieniu prawa oświatowego).

Pierwsze spotkanie: Praca edukacyjno-terapeutyczna z dzieckiem autystycznym odbędzie się 14 listopada w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2a.

 

Plan spotkania:

KONSTRUKCJE Z PAPIERU WYKORZYSTANIE ORIGAMI W KSZTAŁTOWANIU WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ UCZNIÓW

KONSTRUKCJE Z PAPIERU

WYKORZYSTANIE ORIGAMI W KSZTAŁTOWANIU WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ UCZNIÓW

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolnych na prezentację dydaktyczną Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej uczniów.

ZRÓB COŚ Z NICZEGO - MIĘKKA BIŻUTERIA

ZRÓB COŚ Z NICZEGO

MIĘKKA BIŻUTERIA

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolnych na warsztaty Zrób coś z niczego – miękka biżuteria.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2013 r. w godzinach 14.00 – 16.00 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa ul. Piotrkowska 282 (wejście od ulicy Milionowej).

Facebook i blog jako narzędzie pracy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w edukacji na warsztaty metodyczne

 

Facebook i blog
jako narzędzie pracy nauczyciela

 

Zajęcia zaplanowane są w terminach 13, 18 listopada 2013 w godz. 15:00 – 18:00
w Szkole Podstawowej nr 41 ul. Rajdowa 18.

Tematyka spotkań obejmuje:

§  zakładanie i personalizacja konta Facebook oraz Wordpress

konsultacje grupowe Projektowanie pracy zespołu zadaniowego ds. promocji zawodów mechanicznych

Zapraszamy nauczycieli na konsultacje grupowe

Projektowanie pracy zespołu zadaniowego ds. promocji zawodów mechanicznych

 

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza do współpracy w ramach tworzonej sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, której celem jest promocja zawodów branży mechanicznej i mechatronicznej.      

warsztaty Coaching w pracy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach

Coaching w pracy nauczyciela

Szanowni Państwo!

Pracownia Edukacji Zawodowej Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach metodycznych dotyczących wykorzystania coaching jako skutecznego sposobu na zwiększenie efektywności zawodowej nauczycieli, które rozpoczną się 19 listopada 2013 r. (wtorek) w godz. 14.30 – 17.30 w sali 14 w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29.

Strony