Nauczyciele

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki na warsztaty metodyczne poświęcone rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 roku w godz. 15.30 – 18.30
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Udział w warsztatach umożliwi m. in.:

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

W jaki sposób dostosować warunki i formy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na seminarium z udziałem pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: Pani Ewy Śnieg-Kapeli- specjalisty ds.

Szkoła w chmurze

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług chmury cyfrowej „Office 365” na konferencję, pt. „Szkoła w chmurze”, która odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej „A” w budynku Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4. Konferencja będzie się odbywać podczas XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka

Konferencja podczas ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH
 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli z wszystkich typów szkół w Łodzi na konferencję Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2018 r., w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych w Łodzi, w hali EXPO sala A, godz. 13.30 – 15.30. Głównym wykładowcą konferencji będzie Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Tematyka konferencji:

KURS I POMOCY

KURS I POMOCY

 

            Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.

Kurs organizowany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa „Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 26.08.2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych

w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). Organizatorem jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Konferencja

Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach
przyrodniczych i ścisłych

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

SZKOLNY WARSZTAT DZIANINY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli techniki oraz innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do prowadzenia praktycznych działań technicznych  uczniów w warunkach szkolnych.

Podczas zajęć nauczyciele wykonają dzianinę z wykorzystaniem:

  • maszyny dziewiarskiej,
  • szydełka,
  • drutów

oraz bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY 

Eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego odbędą się 17 stycznia 2018r. w godz. 13:00 – 14:00. Uczniowie podczas konkursu powinni posiadać ważną legitymację oraz obuwie na zmianę.

Miejsca eliminacji dzielnicowych:

·     Dzielnica Bałuty – rejon I - Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi ul. Wspólna 5/7, tel. 042 2554373
Zakwalifikowane szkoły: SP 54, SP 58, SP 61, SP 65, SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, SP 172.

Strony