Łódzkie Łabędzie

Aktualności

Ogłoszona została VII edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2018”organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Kolejny raz łódzkie szkoły będą mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w różnorodnych działaniach edukacyjnych

 

 

Konkurs skierowany jest do pracodawców kreujących procesy kształcenia i wspierających w różnych formach organizacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 szkoły prowadzone przez Miasto Łódź.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Udział w Konkursie pozwala również na zaprezentowanie ciekawych rozwiązań i przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkoła, z którą współpracuje pracodawca.

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z Kartą zgłoszenia uczestnictwa w Konkursiezamieszczony jest na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Termin zgłoszenia pracodawców do Konkursu upływa 18 stycznia 2019 r.

 

Załączniki:

1.Regulamin Konkursu 2018

2.Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 2018

3.Informacje