Praca edukacyjno - terapeutyczna z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - zajęcia otwarte

ZAPROSZENIE Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych na spotkanie Przysposobienie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 im. Henryka Jordana "Jordanówka"w Łodzi organizowane w ramach cyklu zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Konferencja „Doradztwo zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami kluczem do sukcesu na rynku pracy”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają PRZEDSIĘBIORCÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ i NAUCZYCIELI, DORADCÓW ZAWODOWYCH i PEDAGOGÓW wszystkich szkół z Łodzi i okolic do udziału w konferencji „Doradztwo zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

Efekty prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Z przyjemnością i satysfakcją informuję o efektach prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO, które określono w wyniku dokonanej analizy działalności w latach 2014 – 2016.

Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, którzy nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

-       rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów,

-       promowanie uczniów zainteresowanych chemią,

-       doskonalenie jakości kształcenia chemicznego,

Kurs kwalifikacyjny

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2016/2017 kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia.

XLIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

10 września rozpoczynamy w Łodzi głosowanie na BUDŻET OBYWATELSKI.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od ponad 20 lat prowadzi ciekawe, BEZPŁATNE zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży (Akademia Młodych Twórców), seniorów (Akademia Seniora) oraz innych osób dorosłych. Niestety, nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć… Ograniczenie stanowią schody, które nie każdy może pokonać…
Pomóżcie nam pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU