IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Temat wiodący „Normy wyrównują szanse”

11 marca 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole”, pod hasłem Normy wyrównują szanse. Organizatorem Konferencji jest Polski Komitet Normalizacyjny i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

III Ogólnopolska Konferencja „Rok szkoły zawodowców – kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”

 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP,
 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Spotkania edukacyjne organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych

1.     Konferencja dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej „Sposoby wyzwalania aktywności uczących się zgodnie
z nowoczesnymi trendami kształcenia” - 4 marca 2015, godz. 14.30 - 16.00, ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115, koordynatorzy- Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak - doradcy metodyczni

2.     Seminarium „DELF JUNIOR - DELF PRIM (kryteria oceny)” - 6 marca 2015, godz. 15.30 - 18.30, Aliance Francaise, Łódź Manufaktura
ul. Drewnowska 58 a, koordynacja - Włodzimierz Glamaciński - doradca metodyczny

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Uprzejmie przekazuję informacje o najważniejszych konferencjach ogólnopolskich i regionalnych oraz innych spotkaniach o organizowanych w najbliższych trzech miesiącach przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego:

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE III edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2014”

Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2014”. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Ankieta Fundacji Dzieci Niczyje oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".
Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety. 

NOWOCZESNE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCNIA ZAWODOWEGO

Podczas zajęć zaprezentowane zostały nowe, atrakcyjne sposoby organizowania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputera. Uczestnicy zajęć mogli doskonalić umiejętność obsługi ogólnodostępnych programów komputerowych, które można wykorzystywać do organizowania zajęć dydaktycznych kształcenia zawodowego. Doskonalili umiejętność konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz opracowania materiałów dydaktycznych.