Zajęcia otwarte

Konsultacja grupowa dla nauczycieli i pedagogów szkół ogólnodostępnych

-Poszerzenie wiedzy na temat możliwości wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego

 Czytaj więcej 

Nauczyciel do zadań specjalnych

Warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli i pedagogów

  • wzbogacenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia z ADHD, ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnego, z zespołem FASD, dysleksją rozwojową oraz ucznia zdolnego,
  • udoskonalenie umiejętności wykorzystywania aktywizujących metod kształcenia, adekwatnych do predyspozycji uczniów,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu neurodydaktyki.

 Czytaj więcej 

Kurs kwalifikacyjny

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2016/2017 kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia.

XLIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

10 września rozpoczynamy w Łodzi głosowanie na BUDŻET OBYWATELSKI.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od ponad 20 lat prowadzi ciekawe, BEZPŁATNE zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży (Akademia Młodych Twórców), seniorów (Akademia Seniora) oraz innych osób dorosłych. Niestety, nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć… Ograniczenie stanowią schody, które nie każdy może pokonać…
Pomóżcie nam pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU