ZAPROSZENIE na seminarium:

Aktualności

Sylwetka absolwenta zespołu rewalidacyjno-wychowawczego,

którego celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:

 

Jakie umiejętności powinien prezentować uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aby po ich ukończeniu osiągnął optymalny poziom samodzielności?

 

 

Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych studentów, nauczycieli, terapeutów oraz rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora seminarium : kontakt mailowy (monipuchalska@gmail.com) lub telefoniczny (795  343 356)

Koordynator: Monika Puchalska - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr3 w Łodzi

Współpraca: Jolanta Wojciechowska -  ŁCDNIKP, wojciechowska@poczta.onet.pl (600 82 80 70)

Aleksandra Pawlak i Aneta Staniewska - Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi

Termin seminarium: 25 marca 2017 r godz. 10.00 -14.00

Miejsce: ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 sala 210 ( II piętro)