W Krainie Teatru

Aktualności

 

 

 

To już druga edycja projektu artystyczno – edukacyjnego pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi, który skierowany jest do dzieci oraz kadry nauczycielskiej. Główną ideą projektu jest wprowadzenie najmłodszych do świata sztuki poprzez uczestnictwo w interdyscyplinarnych warsztatach z zakresu teatru, plastyki i muzyki.

Działania projektowe obejmą cykl warsztatów z zakresu wykorzystania technik scenicznych, ekspresji i wyobraźni teatralnej, tworzenia scenografii. Cykl warsztatów zostanie uzupełniony o pokaz spektakli dla najmłodszych. Realizacja projektu przewidziana jest w placówkach szkół i przedszkoli wytypowanych przez Organizatora do udziału w ww. projekcie.

Poprzez łączenie różnych dziedzin sztuki uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w roli artystów, widzów oraz aktorów. Łączenie twórczej zabawy z ekspresją nie tylko sprzyja podniesieniu kompetencji odbiorczych najmłodszych uczestników, ale także przygotowuje ich do aktywnego oraz świadomego uczestnictwa w kulturze.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 10 lat, jednak jego realizacja oparta jest o ścisłą współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Łodzi. Zamierzeniem Organizatora jest wsparcie systemu edukacji w realizacji podstawy programowej.

Zarówno warsztaty dla dzieci jak i spektakle oraz  spotkania dla nauczycieli są nieodpłatne.

 

Czas realizacji projektu: listopad 2017

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt objęty Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi.