VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Aktualności

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 16 marca 2018 roku organizuje VII Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w Szkole”. W tym roku tematem wiodącym są: „Normy w ochronie środowiska.

Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Do zaprezentowania tej problematyki zaproszono znakomitych ekspertów reprezentujących naukę, gospodarkę, konsumentów oraz edukację, którzy będą dyskutować o normach technicznych w ochronie środowiska naturalnego.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników organów prowadzących placówki i organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Podczas Konferencji, odbędzie się także podsumowanie szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Normalizacja i ja” Zadaniem nauczycieli było opracowanie scenariusza lekcji. Uczniowie mogli nadsyłać prace w trzech kategoriach: esej, film, komiks.

Zarówno konferencja jak i konkurs objęte są patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zagadnienia związane z edukacją normalizacyjną stanowią istotny, dotychczas niedoceniany aspekt kształcenia zawodowego. Nie można sobie wyobrazić nowoczesnego fachowca bez znajomości normalizacji i umiejętności korzystania z norm technicznych. Polski Komitet Normalizacyjny włącza się w działania zmierzające do poprawy rynku pracy i konkurencyjności polskich pracowników.

Więcej informacji znajduje się na portalu edukacyjnym PKN „Wiedza”: https://goo.gl/BoMNhb