VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" pod tytułem: Normy w ochronie środowiska.

Aktualności

Od sześciu lat Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konkurs adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką normalizacji i zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia dotyczące społeczeństwa i gospodarki. Tytuł VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi: Normy w ochronie środowiska.

W tym roku konkurs obejmuje trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Laureaci konkursu nagradzani są cennymi nagrodami. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Szczegółowe informacje na stronie https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publi...